Protinus wint aanbesteding ICT werkplekken Rijk – Aanbestedingsnieuws

Protinus wint aanbesteding ICT werkplekken Rijk

Protinus IT is medewinnaar van de aanbesteding IWR2016|Vaste ICT-Werkplekken. IWR staat voor ICT Werkomgeving Rijk. Deze wordt via een reeks van aanbestedingen in de markt gezet. De aanbesteding IWR2016|Vaste ICT-Werkplekken betreft de producten desktop pc’s (fatclients), thinclients en zeroclients, all-in-one-pc’s en hybride varianten van deze apparaten. Naast het winnen van IWR2016|Vaste ICT-Werkplekken heeft Protinus IT tevens IWR2016|Beeldschermen gewonnen

Werkende Rijksambtenaar, © Algemene Zaken

De aanbestedende dienst schat het volume voor de aanschaf van Vaste ICT-werkplekken op zo’n 20.000 stuks per jaar. De financiële omvang per jaar komt naar schatting uit op 12 miljoen Euro inclusief de bijbehorende dienstverlening. De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar en kan één of meerdere malen met een door de hoofdopdrachtgever nader te bepalen periode tot in totaal maximaal vier jaar worden verlengd. De raamovereenkomst wordt gesloten met 3 partijen die in onderlinge competitie zullen moeten strijden om orders. Protinus IT is daar één van. De andere twee zijn Scholten Awater en Bechtle.

Aan de aanbesteding nemen 10 ministeries deel, maar tevens organisaties als De Nederlandsche Bank (DNB), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), Staatbosbeheer en diverse andere, waaronder tevens de Belastingdienst. In totaal hebben 103 overheidsorganisaties samen aanbesteed.

Het rijksbrede programma IWR heeft de volgende beoogde business uitkomst: het optimaal functioneren van de rijksdienst teneinde het kabinetsbeleid te kunnen verwezenlijken, in het bijzonder de beleidsdoelen van de Compacte Rijksdienst: meer productiviteit van het rijkspersoneel, meer flexibiliteit in werkwijzen, efficiency en in het bijzonder kostenbesparingen in de rijksorganisatie. In de rijkskantoren worden de volgende functionele eisen aan de ICT gesteld welke door IWR2016 mede mogelijk gemaakt kunnen worden:

• zoveel mogelijk papierloos werken;
• draadloos werken;
• printen, scannen en kopiëren in rijkskantoren; mobiele en persoonsgebonden ICT middelen;
• tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Naast deze aanbesteding was er ook een aanbesteding voor beeldschermen. De opdracht voor de levering van beeldschermen is gegund aan Central Point Nederland B.V., Protinus IT B.V. en Scholten Awater B.V. Voor Vaste ICT-werkplekken wordt een raamovereenkomst gesloten met Bechtle direct B.V. in combinatie met Buyitdirect.com N.V., Protinus IT B.V. en Scholten Awater B.V.

Hiermee wordt de werkplek van ambtenaren de komende jaren voorzien van de nieuwste ICT benodigdheden. Niet alleen de levering valt onder de aanbesteding, maar ook reparatie, beheer en garantieafhandeling. Naast een goede prijs-kwaliteitverhouding is ook gelet op het gebruik van social return en duurzame productiemethode.

Aanbesteding voor Beeldschermen en Vaste ICT-werkplekken zijn onderdeel van het programma Aanbesteding ICT werkomgeving Rijk. Zie verder de website van Hisisct. Kwaliteit is van groot belang voor het Rijk in de verschillende aanbestedingen van het programma Aanbesteding IWR. Om de kwaliteit vanaf het begin van de aanbestedingen te borgen, toetst de Tenderboard ICT vooraf de strategische keuzes die in de individuele aanbestedingen gemaakt worden.

Bron: Protinus / TenderNed 21 mei 2017

Zie ook:

https://www.hisict.nl/aanbesteding-iwr/tenderboard-ict

en de tenders:

voor IWR2016 werkplekken

voor IWR 2016 beeldschermen

En zie ook de berekening van het prijscriterium uit het beschrijvend document

1 thought on “Protinus wint aanbesteding ICT werkplekken Rijk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *