Prorail zoekt nieuwe railpads – Aanbestedingsnieuws

Prorail zoekt nieuwe railpads

Foto: Infrabel

Als Infrabel er al mee werkt kan Prorail natuurlijk niet achterblijven dus hield  Prorail een marktconsultatie voor nieuwe railpads.

Uit de tendernedtekst van de afgesloten consultatie

ProRail streeft er naar om de kwaliteit van de Railpad te verbeteren. De eisen aan deze Railpad zijn vastgelegd in een specificatie (spc). Momenteel wordt er gewerkt aan een vernieuwing van deze spc. Deze conceptversie geeft de denkrichting van ProRail aan bij de introductie van nieuwe varianten Het doel van deze marktconsultatie is het verkrijgen van meer kennis vanuit de markt ten aanzien van de bijvoorbeeld de materiaalkeuze en vormgeving van de Railpad. We zijn benieuwd naar de reacties vanuit de markt en zullen deze input gebruiken voor een definitief nieuwe versie van de spc die we in het voorjaar van 2019 zullen publiceren. Meer informatie is te vinden in het marktconsultatiedocument dat beschikbaar is gesteld op TenderNed. In de marktconsultatie stonden een aantal vragen over de railpad 2.0. Geïnteresseerde partijen dienden de antwoorden uiterlijk 19 november in te dienen. Op 3 en 6 december vonden er individuele gesprekken plaats met de deelnemers aan de marktconsultatie. Op 20 december ontvingen de deelnemers een definitief verslag.

Infrabel werkt al sinds 2017 met nieuwe railpads gemaakt van een compound van natuurlijk en synthetisch rubber en je kunt je afvragen waarom Prorail zoveel werk maakt van railpads 2.0 terwijl de zuiderburen ons klaarblijkelijk een stap of wat voor zijn.

Uit: Ontwerp Geluidsactieplan 2019-2023 Spoorwegen van Intrabel

Railpads zijn rubberen matjes tussen de sporen en de betonnen dwarsliggers en zorgen voor de bevestiging van de spoorstaven op de dwarsligger. Railpads hebben een grote invloed op de geluidsproductie. Soepele railpads met weinig demping resulteren in grotere railvibratie en bijgevolg ook een grotere geluidsproductie. Stijve railpads beperken daarentegen de geluidsproductie. Onderzoek heeft aangetoond dat de vorm en de materiaalsamenstelling de stijfheid en de demping van een railpad kunnen beïnvloeden. Infrabel heeft in verleden voor relatief soepele, weinig dempende railpads gekozen. Demping werd niet in de keuze van railpads meegenomen. Op basis van metingen die Infrabel heeft uitgevoerd blijkt dat het gebruik van meer dempende railpads een effect heeft van -2,4 tot -4 dB in functie van treintype en snelheid. In februari 2017 werd gestart met de productie van het nieuwe type railpad met een hogere stijfheid en meer demping dan de oude railpads. Deze zorgen voor een geluidsreductie van gemiddeld 3 dB (een halvering van de geproduceerde geluidsenergie). Het plaatsen van deze nieuwe railpads levert enkel winst op plaatsen waar in het verleden ofwel soepele railpads geplaatst werden (ongeveer 100 kN/mm dynamische stijfheid, dit zijn alle nieuwe sporen met betonnen dwarsliggers) ofwel een typische bevestiging met een lage Track Decay Rate (TDR) is geplaatst. In 2017 werd ca. 40 km sporen uitgerust met de nieuwe railpads. Jaarlijks vanaf 2019 worden 260 km rails (= 130 km spoor) en 150 km dwarsliggers vernieuwd.Voor deze locaties zal systematisch het nieuw type railpad worden geplaatst. Meer nog, wanneer op bepaalde lijnen railpads moeten vervangen worden, zal systematisch de nieuwe aangepaste railpad geplaatst worden. In 2023 zal ca. 940 km spoor uitgerust zijn met de nieuwe railpads.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *