Prorail houdt marktconsultatie ATB – Aanbestedingsnieuws

Prorail houdt marktconsultatie ATB

Prorail houdt een marktconsultatie voor automatische treinbeïnvloeding. Deze marktconsultatie is een voorbereiding op de een voorgenomen aanbesteding van landelijk signaalmetingen van Automatisch Trein Beïnvloeding Eerste Generatie (ATBEG).

Deze uitvraag betreft alleen de meting van de ATBEG-codes, die jaarlijks worden uitgevoerd op de aangegeven trajecten + extra incidentele inzet waar een specifieke behoeft is ontstaan. Uiteraard betreft de scope het meten van ATBEG-signaal landelijk.

ATBEG is een systeem in de bestaande railinfra dat maximumsnelheden van de trein tijdens het rijden in een bepaalde sectie bewaakt. Het systeem grijpt in met een remming wanneer de machinist sneller rijdt dan dat het systeem toelaat. De laagste maximumsnelheid die ATBEG bewaakt is 40 km/h. Bij snelheden tot 40 km/h rijdt de machinist zonder ondersteuning van een treinbeïnvloedingssysteem. De ATBEG-code is een frequentie die op betrouwbare en reproduceerbare wijze gemeten moet worden in beide spoorstaven. Gebreken in de ATBEG-code dienen tijdig te worden gesignaleerd zodat het signaal hersteld kan worden om de beschikbaarheid van het spoorwegnet niet aan te tasten. Het systeem heeft een component in de railinfrastructuur en een in de in exploitatie zijnde treinen van NS.

©Prorail 2019

De werking van de ATB-baanapparatuur wordt thans jaarlijks met een meettrein gemeten. Deze trein meet nauwkeurig of de magnetische veldsterkte, zoals die door de spoelen onder trein wordt opgepikt, voldoet aan de eisen die de wet Regeling Keuring Spoorvoertuigen (https://wetten.overheid.nl/BWBR0031350/2017-02-14) daaraan stelt. Hiertoe berijdt de meettrein 1 x per jaar alle spoortracés waar ATBEG in zit. Tevens moet ook Linker Spoor gereden worden op bepaalde tracés waar een ATB-signaal aanwezig is. Voor de periode 2020 tot maximaal 7 jaar later (zie § 4.1 hierna) zal een contract gesloten worden voor het meten, analyseren en rapporteren van het ATBEG-signaal voor heel Nederland waar ATBEG is geïnstalleerd.

De metingen moeten veilig worden uitgevoerd met zo weinig mogelijk hinder voor de reguliere treinexploitatie.
▪ De metingen moeten naar verwachting worden uitgevoerd met een daarvoor toegelaten trein.

▪ De trein moet daarvoor met speciale meetapparatuur van opdrachtnemer zijn uitgerust.

▪ Naar verwachting zullen de metingen vooral ’s nachts moeten worden uitgevoerd.

▪ Voor de inzet van de meettrein is ervaring en expertise nodig om treinpaden aan te vragen

▪ Het proces om treinpaden toegewezen te krijgen is complex en vergt een lange doorlooptijd.

Aanmelden kan nog 12 dagen.

Bron: Prorail/Tenderned, 14 juni 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *