Projectontwikkeling Driekamp Krimpen aan den IJssel – Aanbestedingsnieuws

Projectontwikkeling Driekamp Krimpen aan den IJssel

Deze aanbesteding van de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft betrekking op de verkoop van grond op de  locatie “Driekamp” Krimpen aan den IJssel. Het doel van deze aanbesteding is om op basis van EMVI: beste prijs-kwaliteitsverhouding een ontwikkelaar te vinden waaraan de grond verkocht kan worden en die het gebied kan ontwikkelen binnen de daarvoor gestelde eisen en randvoorwaarden.

Aan de Driekamp in Krimpen aan den IJssel ligt de sportaccommodatie met de korfbal- en hockeyverenigingen. De locatie ligt ingesloten tussen de woongebieden aan de Trimbaan en de Groenplaats. Aan de noordzijde grenst dit complex aan de grote oude percelen met monumentale panden langs de IJsseldijk. Aan de overzijde van de Driekamp zijn de nieuwe sportaccommodaties van het Krimpenerwaardcollege ontwikkeld. Deze worden ook gebruikt door de korfbalvereniging KOAG. Hierdoor zijn de voormalige twee velden van de KOAG vrijgekomen voor herontwikkeling met maximaal 40 nieuwe woningen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de woningbouwtaakstelling van de gemeente. Het uitgangspunt is dat deze locatie wordt ontwikkeld voor senioren (50+), waarbij een mate van collectiviteit onderdeel is van het woonconcept.

De aanbesteding vindt plaats volgens de Europese niet-openbare procedure. De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen: de Selectiefase en de Gunningsfase.

 Selectiefase De Selectiefase houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de gestelde eisen een verzoek tot deelneming aan de aanbesteding mag indienen, door middel van een  aanmelding. De ingediende verzoeken tot deelneming worden beoordeeld door de selectiecommissie. De gemeente Krimpen aan den IJssel zal maximaal drie  gegadigden selecteren. Deze Gegadigden ontvangen een uitnodiging tot Inschrijving op basis waarvan zij een Inschrijving kunnen indienen in de Gunningsfase en kunnen meedingen naar de gunning van de Opdracht.

Gunningsfase

Tijdens deze Gunningsfase worden de ingediende inschrijvingen beoordeeld en gerangschikt op basis van het Gunningscriterium economisch meest voordelige Inschrijving (EMVI): Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding, waarbij naast de grondbieding ook kwalitatieve aspecten van belang zijn.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *