preventief en correctief onderhoud brandmelders, inbraakbeveiligingsinstallaties Midden Groningen – Aanbestedingsnieuws

preventief en correctief onderhoud brandmelders, inbraakbeveiligingsinstallaties Midden Groningen

Gemeentehuis Midden-Groningen. Foto: Google Streetview

Momenteel heeft de gemeente Midden-Groningen meerdere onderhoudsovereenkomsten met diverse partijen. De gemeente wenst dit bij één partij te beleggen. De gemeente Midden-Groningen zoekt een partner die de gemeente kan adviseren en ontzorgen op het gebied van preventief en correctief onderhoud van brandmeld- en beveiligingsinstallaties, toegangscontrolesystemen en CCTV systemen. De opdracht beslaat alle bij de gemeente Midden-Groningen in gebruik zijnde brandmeld- en beveiligingsinstallaties, toegangscontrolesystemen en CCTV systemen. Het gaat hier om zowel het reguliere onderhoud, preventief onderhoud en spoedreparaties.  Het preventief onderhoud wordt eenmaal per jaar uitgevoerd, inclusief keuringen en certificeringen. Door toekomstige nieuwbouwprojecten, verkoop, sloop van gebouwen, technische ontwikkelingen, wijzigingen in wetgeving en wijzigingen in het onderhoudsregime zal de omvang van de objecten en
de installaties gedurende de looptijd wijzigen. De te verwachten opdrachtwaarde wordt geraamd op €480.000,-. Deze waarde is gebaseerd op de beschikbare historische gegevens en relevante toekomstverwachtingen. Het gaat uitdrukkelijk om een geraamde totale opdrachtwaarde die ter indicatie dient. Buiten deze opdracht valt het grootschalig correctief onderhoud. 

De afspraken tussen de gemeente Midden-Groningen als opdrachtgever en de opdrachtnemer worden vastgelegd in de overeenkomst behorende bij deze aanbesteding. De overeenkomst duur maximaal zes jaar; vier jaren met daarna één keer een verlengingsoptie van twee jaar. Voor deze opdracht zijn geen opdrachten samengevoegd. Deze aanbesteding bestaat niet uit
meerdere percelen. Er kan dus alleen op het geheel worden ingeschreven.
 De aanbestedende dienst gunt de opdracht op grond van de naar het oordeel van de aanbestedende dienst economisch meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt door de aanbestedende dienst vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (Beste PKV).

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224885

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *