CDA wil MKB meer laten meeprofiteren van grote aanbestedingen – Aanbestedingsnieuws

CDA wil MKB meer laten meeprofiteren van grote aanbestedingen

Kamerleden Van Dijk, Boswijk en Palland van het CDA vragen de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, op dit moment nog Mona Keijzer, en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, nu nog Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga van de VVD. Ze vragen onder meer of het Ministerie van RWS kan aangeven welk deel van de aanneemsom van €550 miljoen ten goede komt aan de economie en werkgelegenheid in Nederland.

Ook vragen de kamerleden naar de prikkels van een aannemer om te letten op zaken als prijs maar ook werkgegelegenheid, circulariteit of arbeidsvoorwaarden bij onderaanbesteding, dat moet dan waarschijnlijk onderaanneming zijn (ook foutief vertaald in de Aanbestedingsrichtlijn: subcontracting). De vraag is op zich heel terecht, het komt er op neer dat door de Nederlandse contractvrijheid van aannemers in combinatie met de zeer beperkte regelgeving over onderaanneming uit de Aanbestedingsrichtlijn en het afschaffen van bouwtoezicht, erg weinig regie is op de concrete uitvoering van projecten. Zie ook: Zomerspecial: De Waalbrug en Contractmanagementfilosofie

Vragen van de leden Inge van Dijk, Boswijk en Palland (allen CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Infrastructuur en Waterstaat over
Nederlandse (midden en klein-)bedrijven meer laten profiteren van grote overheidsaanbestedingen zoals de renovatie van de Afsluitdijk.
Vraag 1:
Kunt u zich herinneren dat Rijkswaterstaat bij de gunning van de renovatie van de Afsluitdijk veel ruimte heeft gegeven aan de bouwcombinatie Levvel om innovatieve oplossingen op het
gebied van duurzaamheid en waterveiligheid toe te passen? 1)

Haven de brug op de oever bij de Afsluitdijk,
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

Vraag 2:
Kunt u aangeven of en hoe Rijkswaterstaat bij de aanbesteding heeft bevorderd dat Levvel deze innovatieve oplossingen – inclusief de productie van onderdelen – zoveel mogelijk zoekt bij
innovatieve midden- en kleinbedrijven in Nederland zelf?
Vraag 3:
Hoe wordt bijvoorbeeld bevorderd dat er in de sluis hoogwaardige vlinderkleppen worden toegepast die in Nederland (of in de Europese Unie) zijn gemaakt, in plaats van producten die in
China zijn geproduceerd?
Vraag 4:
Welke prikkels heeft Levvel om bij onderaanbesteding en inkoop niet alleen te letten op de prijs, maar ook op zaken als werkgelegenheid, circulariteit, CO2-footprint en/of gehanteerde
arbeidsvoorwaarden?
Vraag 5:
Kunt u aangeven welk deel van de aanneemsom van € 550 miljoen ten goede komt aan de economie en de werkgelegenheid in Nederland, en welk deel weglekt naar het buitenland?
Vraag 6:
Deelt u de opvatting dat investeringen met belastinggeld, bijvoorbeeld in publieke werken, bij voorkeur ten goede moeten komen aan bedrijven in Nederland of Europa? Op welke wijze borgt
Rijkswaterstaat dit in aanbestedingsprocedures?

1) Rijkswaterstaat & (afl. 3), juli 2018, ‘Project Afsluitdijk: samenwerken aan innovatie en
duurzaamheid’. (https://www.magazinesrijkswaterstaat.nl/zakelijkeninnovatie/2018/03/projectafsluitdijk)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *