Postdiensten Drechtsteden – Aanbestedingsnieuws

Postdiensten Drechtsteden

Foto: Pexels.com

De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is de regionale samenwerking van zeven gemeenten. De zeven gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht zijn samen eigenaar van de GRD.De aanbesteding heeft als doel een Europese openbare procedure één opdrachtnemer te contracteren voor postdiensten van de Aanbestedende dienst. Circa 90-95% betreft 24-uurspost die momenteel als ‘gemakspost’ wordt aangeboden. De postbezorging is onder te verdelen in onderstaande diensten:

Binnenland
Aangetekende post
Gemengde post
Losse post
Partijenpost
Verkiezingenpost (afhankelijk behoefte klantorganisaties)

Buitenland
Aangetekende post
Gemengde post
Losse post
Pakketpost

Afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding wil de Aanbestedende dienst een afweging maken of de huidige ‘gemakspost’ (ongefrankeerd, ongersorteerd en ongewogen) in eigen beheer, gefrankeerd en al dan niet gebundeld, moet gaan worden of dat we gemakspost als dienst blijven uitvragen waarbij de insteek is ‘ontzorgen’ tegen een voor de Aanbestedende dienst acceptabele vergoeding. Derhalve wordt de postbezorging uitgevraagd als basisdienstverlening gefrankeerd los, gefrankeerd en gebundeld, én postbezorging zoals momenteel wordt verzorgd (gemakspost). Het verschil in kosten dient inschrijver inzichtelijk te maken door middel van het prijzenblad uit de aanbestedingsdocumenten. De Aanbestedende dienst behoudt zich dus het recht voor om (op enig moment) geen gebruik (meer) te maken van de extra dienstverlening (gemakspost). Voor de Aanbestedende dienst betekent een dergelijke keuze dat de situatie weer wordt zoals deze was gedurende het voorgaande contract waarbij frankeren, sorteren, administratie, aantekenen, leasen frankeermachine in eigen beheer werd georganiseerd. Dit scenario heeft niet de voorkeur van de Aanbestedende dienst.

Deze aanbesteding ziet op verwerking en bezorging van post vanaf het moment dat deze door de centrale postkamer verzendklaar is gemaakt en aldaar wordt aangeboden aan opdrachtnemer.De centrale postkamer van SCD is verantwoordelijk voor het interne logistieke proces rondom de postbezorging. Naast werkzaamheden op het gebied van printen en couverteren worden onder haar regie poststukken intern verzameld en verzendklaar gemaakt op de centrale postkamer. Deze worden vervolgens inpandig in zakken, kratten, karren en/of pallets aangeboden aan de te contracteren postdienstverlener.

De afgelopen jaren verstuurde het SCD jaarlijks tussen de 530.000 en 580.000 poststukken, te weten: Brieven en mailings. Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van het contract vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en wordt gesloten voor een periode van 2 jaar met een optionele verlenging van 2 keer één jaar. De voorgenomen ingangsdatum van deze overeenkomst is 1 oktober 2020.

Bron: Tenderned 15 mei 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/195345

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *