Politie zoekt Voertuigen voor Forensische opsporing – Aanbestedingsnieuws

Politie zoekt Voertuigen voor Forensische opsporing

De politie zoekt voertuigen voor Forensische opsporing. De opdracht sluit vooralsnog pas in november 2024. Vragen voor de eerste nota van inlichtingen, kunnen tot 24 juni 2024 gesteld worden.

De Opdracht omvat de levering van Turnkey Voertuigen voor Forensische opsporing (hierna FO), inclusief op- en inbouw. Alle minimale eisen die de Politie stelt aan deze Opdracht staan beschreven in het Programma van eisen (bijlage 2) en het Programma van procesmatige eisen (bijlage 3) die apart zijn te downloaden via het Aanbestedingsplatform.
Scope
Tot de scope van de Opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:
– Het turnkey oplevering van Voertuigen voor FO, inclusief op- en inbouw;
– De storingsopvolging op- en inbouw;
– Het uitvoeren van reparatie, onderhoud (preventief en correctief) en banden (ROB) aan het Voertuig;
– Het implementeren van het beheer van deze Voertuigen, inclusief inventaris en voertuigICT.
Buiten de scope van de Opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:
– Opdrachten waarop de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied (ADV) van toepassing is;
– Afstoot, vernietiging, van bestaande/ nieuwe voertuigen na vervanging en ontmanteling en afstoot van nieuw aan te schaffen voertuigen;
– Schadeherstel, hulpverlening en ruitschadeherstel en –vervanging;
– Inventaris van het Voertuig, zoals een AED, pionnen e.d. die worden aangeleverd door de
Politie;
– Levering van brandstof(fen);
– Verzekeringen.
Omvang (raming)
Onderstaande tabel geeft de geschatte aantallen Voertuigen per jaar aan per VTS code.
VTS code 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Eindtotaal
4400 2 3 3 12 20
4410 1 28 29
4450 9 11 21 11 13 65
4460 1 1 2 4 19 27
4510 7 3 1 1 2 7 21
Eindtotaal 26 10 10 11 4 6 53 162
Aan genoemde bedragen in euro’s, uren, aantallen en/of beschrijvingen met betrekking
tot afname en verwachtingen kunnen door u op geen enkele wijze rechten worden
ontleend.

 

Zie ook:

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 23 mei 2024

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/336862

en:

https://s2c.mercell.com/today/79340

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *