Groningen zoekt Architectenselectie IKC de Wegwijzer – Aanbestedingsnieuws

Groningen zoekt Architectenselectie IKC de Wegwijzer

De gemeente Groningen heeft een opdracht uitgeschreven voor de selectie van architecten voor IKC de wegwijzer. Er wordt gezocht naar een architect met een algemene visie op het ontwerpen van een schoolgebouw in combinatie met een omliggende bestaande wijk. De opdrachtdocumentatie kent naast een aanbestedingsleidraad ook aanvullende inkoopvoorwaarden specifiek voor architecten, dat blijkt een  Addendum DNR 2011 te zijn.

. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde locatie als van de
huidige school met uitbreiding van een gymzaal. Het IKC speelt een belangrijke rol in de
wijkvernieuwing van de noordelijke wijk Selwerd. Van betekenis zijn voor de mensen die
er wonen en voor de kinderen die er naar school gaan is een essentieel aspect van deze
nieuwbouw opgave.

©IKC de wegwijzer 2024

Door middel van een concurrentiegerichte dialoog wenst de Opdrachtgever een partij te selecteren die IKC De Wegwijzer gaat ontwerpen en leiding- en coördinatie geeft aan het (ontwerp)team. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, deze procedure tijdelijk of definitief te staken. Gegadigden/Inschrijvers kunnen op geen enkele wijze hieraan rechten ontlenen, noch is de Opdrachtgever op wat voor wijze dan ook schadeplichtig.

Gegadigde heeft ervaring met het ontwerpen (minimaal het SO t/m het DO) van nieuwbouw van een school

Voor uitvoering van het werk kiest Opdrachtgever ervoor om werkzaamheden voor het
Project door meerdere partijen te laten verrichten. Deze aanbesteding ziet enkel toe op
de architect. Naast de onderhavige aanbestedingsprocedure voor het ontwerpen van IKC
de Wegwijzer contracteert de Opdrachtgever de overige benodigde (ontwerpende)
adviseurs separaat. Dit betreft o.a. adviseurs voor de constructies, installaties (E/W/T),
bouwfysica en brandveiligheid. Hiervoor worden separate aanbestedingsprocedures
doorlopen en dit valt dus buiten de scope van deze aanbesteding.

Bronnen: Tenderned / Selectieleidraad, 22 mei 2024
Zie ook:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/336842

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 23 mei 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *