Nieuwbouw 2 kindcentra Bikolaan Delft – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw 2 kindcentra Bikolaan Delft

De bestaande schoolgebouwen in Tanthof-Oost en -West zijn volgens de gemeente Delft toe aan vernieuwing. Dat blijkt uit het Plan Uitwerkingskader (PUK) Kindcentra Tanthof-West dat is opgenomen bij de aanbestedingsdocumenten. De aankondiging zelf is summier en de overige stukken zijn via Mercell gepubliceerd.

Er is besloten om in TanthofWest op de bestaande schoollocatie aan de Bikolaan nieuwbouw te realiseren voor 2 kindcentra en bijbehorend bewegingsonderwijs. De kindcentra combineren op een eigentijdse manier basisschool, kinderdagverblijf,
buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal.

Tezamen met de doorontwikkeling van het bewegingsonderwijs v

©Delft 2024

raagt dit meer ruimte, maar ontstaan ook kansen voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. In dit Plan Uitwerkingskader (PUK wordt nader beschreven wat de visie en ambitie van de gemeente is bij de herontwikkeling van de locatie en of en zo ja in welke mate van het vastgestelde beleid of het bestemmingsplan kan worden afgeweken. Het PUK is geen definitief plan, maar vormt het vertrekpunt voor het gesprek met de onderwijsinstellingen, architect en omgeving.

De PvE’s van beide kindcentra vormen het uitgangspunt voor de nieuwe opzet en het benodigde programma.
Concreet betekent dit dat er meer volume zal terugkomen op deze locatie. Dat vraagt om een slim en compact
ontwerp, waarbij de vormgeving en schaalgrootte van belang is voor de herkenbaarheid en identificatie van
leerlingen met ‘hun’ kindcentrum. De gebruikskwaliteit voor kinderen en medewerkers staat daarbij voorop. Verder is
het belangrijk dat het gebouw goed toegankelijk is voor alle kinderen en ouders. Bij het ontwerpen wordt dan ook
rekening gehouden met de adviezen uit het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’. Daarnaast is het uitgangspunt dat
leerlingen les krijgen in gebouwen met een fris, gezond en prestatie bevorderend binnenklimaat en dat de buitenruimte
dit ondersteunt en versterkt. Hierbij wordt vanuit de ambitie voor een groen blauw schoolplein gezocht naar een goede
balans tussen verharde en onverharde buitenruimte.

De bebouwing en buitenruimte worden zodanig ontworpen dat leerlingen actief worden aangezet tot bewegen en in
beweging blijven. Door bij de nieuwe gymzalen gebruik te maken van afwijkende maten, moderne inrichting en
flexibele indeling kan hier maximaal op worden ingespeeld.

De gemeente heeft een verdiepingsvraag gesteld in deze selectieleidraad:

Kan het minimum van 600 m2 netto bruikbare speelruimte per onderwijsinstelling worden vergroot zonder dat dit ten koste gaat van een kwalitatieve en landschappelijke inpassing van gebouw en buitenruimte in de buurt en de ambities voor vergroening van de locatie.

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/336972

https://s2c.mercell.com/today/82095

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *