Politie zoekt onherkenbare motorfietsen – Aanbestedingsnieuws

Politie zoekt onherkenbare motorfietsen

Wanneer is een motorfiets onherkenbaar? Als je hem vermomt als tractor. Of scootmobiel. We hadden al allerlei leuke ideeën voor James Bond achtige gadgets maar de bijlagen vermelden dat je er minimaal 130 kilometer mee moet kunnen, helaas. Bovendien moet de leverancier incidenteel ook gesignaleerde motors kunnen leveren, met optische geluidssignalen en stoptransparant voor en achter. En een koffer achterop. En valbeugels. En een in hoogte verstelbaar zadel. En hij moet over onverharde wegen kunnen. De eisenlijst was bijzonder lang, langer dan bij andere aanbestedingen, maar dat is natuurlijk wel logisch, dat er veel operationele eisen aan zitten.

Foto: Politie.nl

Voor motorfietsen is geen standaard segmentering, dus de politie heeft die zelf maar gemaakt. Zij maken een onderscheid tussen supersport, sport, naked/street, classic/heritage, adventure en tour, met bijbehorende merken.

De Opdracht omvat het leveren en onderhouden van nieuwe onherkenbare (casco) motorfietsen en schadeherstel. De Politie zoekt een partij die in staat is meerdere merken en modellen te leveren. Hierbij is landelijke dekking voor wat betreft leveren en onderhoud (al dan niet via halen/brengen en/of onderhoud op locatie) van belang.

Op de overeenkomst is het Ariv 2018 van toepassing. Invullen en inleveren kan via Negometrix4 het voormalige E-Commerce, waar ook de aanbestedingsstukken staan. Bij de bijlagen zit ook een concept raamovereenkomst.

De geraamde opdrachtwaarde is 3,5 miljoen.

Zie hier het bijbehorende deel op TenderNed.https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232269

Gepubliceerd op 06-07-2021

Sluitingsdatum 04-10-2021 10:00

De bijlagen melden onder meer :

 

 

Na akkoord van de Stuurgroep APV worden de beleidsdocumenten conform de nieuwe governance aangeboden bij achtereenvolgens het Breed Operatiën Overleg (BOO) en aansluitend door de korpschef voorgelegd aan de medezeggenschap voor advies. Op basis van het advies neemt de korpschef het besluit om de beleidsdocumenten vast te stellen. Na het besluit van de korpschef worden het Korps Management Team Overleg (KMTO) en het Korpsleidingoverleg (KLO) ten slotte geïnformeerd.

[…]

4.1 Veiligheid motorfiets
Zicht rond de motorfiets
Bij het werken vanaf een motorfiets is het van belang om veel te kunnen zien en aan de andere kant ook om gezien te worden. Voor het uitvoeren van de politietaken moet de motorrijder rondom goed zicht kunnen hebben en houden. Om in de gaten te kunnen houden wat er achter de motorfiets gebeurt, dient de berijder voldoende zicht naar achteren te hebben om het achteropkomend verkeer dan wel de te begeleiden stoet te kunnen zien.
4.2 Mobiele werkplek
Plaats- en tijdsonafhankelijk werken
De ontwikkelingen van het tijd- en plaatsonafhankelijk werken zorgen er steeds meer voor dat politiemensen, buiten de vaste werklocatie om, werkzaamheden kunnen verrichten wat tot een grotere aanwezigheid op straat leidt. Het voertuig dient ingericht te zijn om tijd- en plaatsonafhankelijk werken mogelijk te maken. Een voorziening voor het opladen voor mobiele apparatuur (smartphones, tablets, laptops) is daarbij van belang. Uitgezonderd enkele typen motorfietsen waaronder onder andere de lesmotorfiets.
Automatische systemen
De motorfiets dient omwille van veiligheid voorzien te zijn van automatische systemen. De inzet bij incidentenafhandeling, met name het aanrijden, vereist opperste concentratie van de motorrijder en een optimale focus op de omgeving en operatie. Daarom is het van belang dat de motorrijder in die situaties zo min mogelijk wordt afgeleid. Hierbij valt te denken aan de bediening van de navigatie en de telematica.
Push berichten
De vele prikkels die de motorrijder te verwerken heeft, zeker in het geval dat met optische en geluidssignalen gereden wordt, dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. Voorbeelden om die prikkels te beperken zijn navigatie waarbij actuele informatie over het wegennet en files alsmede de OV-routes weergegeven worden, bij voorkeur met actieve sturing (push-navigatie) en een signaal op het navigatiescherm dat aangeeft dat de plaats van incident bereikt is. Deze middelen dragen er ook aan bij dat de politie zoveel als mogelijk voldoen kan aan de streefnorm ten aanzien van de reactietijden.
Zicht op collega’s
Bij het aanrijden op een incident is het noodzakelijk om het veiligheidsniveau te kunnen inschatten. De aanwezigheid van andere collega’s draagt bij aan de weerbaarheid. Om dit te kunnen inschatten dienen de motorfietsen voorzien te kunnen worden van een positie bepalingssysteem waarmee het operationeel centrum kan zien waar de andere eenheden zich bevinden. Op die manier kan er beter gestuurd worden op een optimale inzet bij een incident die recht doet aan de impact

Alsmede:

 

Eis Omschrijving Basismotorfiets Lichte motorfiets Zware motorfiets S = Eis, moet standaard geleverd kunnen worden
O = Eis, moet geleverd kunnen worden doch Politie kan OPTIONEEL bestellen
(Enduro / Offroad)     – = niet van toepassing
  De motorfiets wordt ingezet voor: De motorfiets dient ten behoeve van het onopvallend uitvoeren van de werkzaamheden niet op te vallen in het straatbeeld en om die reden geen opvallende kenmerken te hebben ten opzichte van reguliere uitvoeringen van het betreffend merk en type in Nederland. Hierop dienen o.a. de uitrusting, zoals velgen, spoilers, merk, type, kleur afgestemd te zijn en in een gangbare uitvoering te worden geleverd. De Politie kan besluiten een aangeboden motorfiets niet te accepteren indien hier naar het oordeel van de Politie niet aan wordt voldaan. De Politie zal dit motiveren bij afwijzing.
1) gebruiksklare motorfiets, zonder op- en inbouw 2) gebruiksklare motorfiets met beperkte op- en inbouw
3) gebruiksklare motorfiets met uitgebreide op- en inbouw
      W = Wens
MF-1 Opdracht specifieke motorfietseisen        
a) U moet XX motorfietsen kunnen leveren. De onderstaande eisen gelden voor alle motorfietsen.        
b) De motorfiets valt in het XX-segment O O O  
c) De te leveren motorfiets is niet van de volgende merken: XX S S S  
d) De topsnelheid volgens fabrieksopgave moet minimaal 130 km/h zijn. S  
e) De topsnelheid volgens fabrieksopgave moet minimaal 190 km/h zijn. S  
f) De acceleratie van 0 – 100 km/uur moet maximaal 7,0 seconden zijn. S  
g) De topsnelheid volgens fabrieksopgave moet minimaal 230 km/h zijn. S  
h) De acceleratie van 0 – 100 km/uur moet maximaal 6,0 seconden zijn. S  
i) De acceleratie van 0 – 100 km/uur moet maximaal 4,0 seconden zijn. W  
j) De acceleratie van 0 – 180 km/uur moet maximaal 12,0 seconden zijn S  
k) De aandrijving is van het type:
– Benzine of
– Elektrisch (met een actieradius van minimaal 150 km)
S S S

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *