Politie Den Haag houdt aanbesteding voor storingsonderhoud videosurveillance – Aanbestedingsnieuws

Politie Den Haag houdt aanbesteding voor storingsonderhoud videosurveillance

Bron: PIxabay https://pixabay.com/nl/users/Felix_Broennimann-199315/

De Politie Den Haag heeft via Mercell/Negometrix een aanbesteding gepubliceerd voor storingsonderhoud voor videosurveillance systemen VSS en apparatuur vervangen of eventueel nieuw installeren. Het oplossen van storingen of noodzakelijke (spoed) aanpassingen dienen 24/7 te kunnen worden uitgevoerd. Preventief onderhoud en standaard aanpassingen dienen in reguliere werktijden te worden uitgevoerd.

De aanbesteding is al wat ouder maar ook Aanbestedingsnieuws had enige moeite met in te loggen op de nieuwe Mercell omgeving om de stukken te zien, we kunnen ons voorstellen dat de inschrijvers het daar ook niet al te eenvoudig mee hebben gehad.

De Opdracht heeft betrekking op VSS in de eenheid Den Haag. Deze eenheid omvat onder meer de plaatsen: Den Haag, Wassenaar, Leidschendam, Delft, Zoetermeer, Leiden, Alphen
aan de Rijn en Leidschendam-Voorburg. De huidige omvang is 101 objecten of gebieden met daarin 1476 camera’s. De Politie verwacht ongeveer 210 Storingen per jaar waarvan 185 opgelost dienen te worden binnen kantooruren en 25 opgelost dienen te worden buiten kantooruren.

Correctief onderhoud omvat het verhelpen van opgetreden storingen binnen daarvoor gestelde termijnen. Werkzaamheden kunnen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van de Politie. Bij de opdracht zit ook een svhouw, maar die is al gehouden, afgelopen 1 april.

Gunningcriteria voor wat betreft kwaliteit (70%) zijn de uitwerking van een plan van aanpak van een nieuw te beveiligen project, genoemd in de inschrijvingsleidraad, een plan van aanpak voor preventief onderhoud, opmerkelijk voor diensten-aanbestedingen wordt specifiek ook gevraagd om een toegewijd team, wat voor 25% meeweegt in de beoordeling, en innovatie, dat voor 15% meeweegt in de beoordeling.  Daarnaast is er voor 30% een weging op prijs.

Naast de eisen aan de aanbesteding worden leveranciers specifiek gevraagd om een GVA Gedragsverklaring Aanbesteden op te halen bij Dienst Justis, alsmede een uittreksel uit het Handelsregister. Dat kan ooit echt lang duren, tipt Aanbestedingsnieuws maar de onbekende deelnemers, dus vraag dit op tijd aan. De gunning zou oorspronkelijk gepland verwacht worden rond 10 juni, blijkens de aanbestedingsleidraad.

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259093/details

De opdracht sluit 30 mei 2022.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *