Ontwerp en realisatie HOV Eemnes en herinrichting Zuidersingel – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en realisatie HOV Eemnes en herinrichting Zuidersingel

De provincie Noord-Holland investeert in een frequente, snelle en betrouwbare HOV busverbinding van ’t Gooi richting Amsterdam, Schiphol en Almere. Huizen, één van de grootste gemeenten binnen Nederland zonder station, wordt hierdoor beter bereikbaar. Door het bouwen en verbeteren van P+R-terreinen met HOV-Haltes sluiten Blaricum, Eemnes en Laren straks ook beter aan op R-NET, hét netwerk van snelle busverbindingen in de Randstad. HOV in ’t Gooi is een gezamenlijk project van de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Hilversum en de provincie Noord-Holland. Daarnaast zijn ook ProRail, stichting Goois Natuurreservaat en Rijkswaterstaat nauw betrokken. In opdracht van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid is onderzocht welke slimme maatregelen/Quick Wins de problematiek op de A27 helpen aan te pakken. Rijk en regio stemmen in met de conclusie dat de aanpassing van de oostelijke aansluiting A27 te Eemnes een no-regret
maatregel betreft. De no-regret maatregel betreft een reconstructie van het kruispunt onderaan de afrit 34 met de Zuidersingel, waarvan ook het nabijgelegen kruispunt Zuidersingel/Stadwijksingel integraal deel uitmaakt. De Minister I&W en de provincie Utrecht hebben een bijdrage beschikbaar gesteld om deze Quick Win zo snel mogelijk uit te voeren.

De opdracht betreft:
1. Het ontwerpen en realiseren van een HOV-verbinding vanaf de aansluiting aan de A27.
2. Het ontwerpen en realiseren van de herinrichting Zuidersingel.

De opdracht vindt plaats aan beide zijden van de A27 aan de Zuid- en westzijde van afrit 34, Eemnes. Hier vinden tal van werkzaamheden in verschillende percelen plaats waaronder:
– Weg-gerelateerde werkzaamheden met daarin:

o Aanleg/uitbreiding van af- en toeritten ten behoeve van de HOV-bus aan beide zijden van de A27;
o Aanleg busbaan;
o Aanleg voet- en fietspaden;
o Reconstructie van aansluiting op lokale wegen;
o Aanleg P+R terreinen en informatiehaven.

– Kunstwerk gerelateerde werkzaamheden met daarin:

o Aanpassen kunstwerk Verlegde Laarderweg.
o Bruguitkraging tbv voetpad nabij rotonde Verlegde Laarderdeweg.
o Diverse duikers.

– Water- gerelateerde werkzaamheden waaronder:

o Verleggen watergangen.
o Creëren waterberging.

Gekozen is om de niet-openbare aanbestedingsprocedure, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een (pre-)selectie- en een gunningsfase, te hanteren. In de gunningsfase zullen geselecteerde gegadigden uitgenodigd worden een inschrijving te doen.
De aanbestedende dienst hanteert hierbij als gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). Dit betekent dat inschrijvingen beoordeeld zullen worden op zowel het gunningscriterium prijs als het gunningscriterium kwaliteit. De overeenkomst behelst een UAV-gc overeenkomst. De overeenkomst eindigt bij opleveren de realisatie.

Bron: Tenderned zondag 17 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259206

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *