Poep, pies, granulaat en biogas – Aanbestedingsnieuws

Poep, pies, granulaat en biogas

Tekening: Pixabay.com

Gisteren 28 oktober heeft de gemeente Assen de uitkomst gepubliceerd van de marktconsultatie luierrecycling Drenthe. Doel van de marktconsultatie was het inwinnen van advies van marktpartijen, dat kan worden gebruikt bij de planning en uitvoering van een aanbestedingsprocedure. Door het opstellen van een verslag van de marktconsultatie en dit te publiceren wil Assen voorkomen dat er een kennisvoorsprong ontstaat bij één of enkele deelnemers aan de marktconsultatie. Uit de marktconsultatie is naar voren gekomen dat er twee systemen zijn, die in staat zijn om luiers en incontinentiemateriaal te kunnen verwerken. Dit is enerzijds de TDH-methode, zoals die wordt gebruikt bij de recycling installatie van de ARN te Weurt, anderzijds is er de methode van FaterSMART zoals gebruikt in Treviso, Italië.

Wij, AN, beperken ons tot de TDH methode omdat deze al in gebruik is in Nederland, Bij de TDH-methode, zoals gebruikt in Weurt, wordt alles hergebruikt en ontstaan de volgende productstromen: kunststofgranulaat, biogas, ammoniumsulfaat (kunstmest) en compost. Na testen op labschaal (2013) en pilotschaal (2015) draait de eerste full scale reactor sinds januari 2019 en is daarmee de enige in Nederland. Deze installatie kent momenteel nog enige aanloopproblemen, maar die zullen naar verwachting op korte termijn zijn opgelost.

In mei 2019 bericht de Gelderlander al over deze aanloopproblemen, die eerste full scale reactor is nog steeds een proefopstelling en duurt het minstens tot het voorjaar van 2020 voor een eerste reactor 40.000 kg in gebruik kan worden genomen. De aanloopproblemen blijken te zitten aan de staart van het proces, bij het optimaal scheiden van de ‘slurrie’ en de kunststofkorrels die gewonnen worden. https://www.gelderlander.nl/beuningen/techniek-nog-niet-op-orde-voorlopig-geen-luierinzameling~a9933f53/ 

De TDH-methode, zoals gebruikt in Weurt, bewerkt de luiers onder hoge druk en temperatuur (Thermische Druk Hydrolyse). De luiers worden in een reactor behandeld bij ca. 250 °C bij een druk van ca. 44 bar. Weurt maakt gebruik van luiers die van buiten de regio worden aangeleverd want de regio heeft zelf nog geen inzamelingsysteem.

In de trouw van 27 juli 2017 verscheen een kritisch stuk van Raymond Gradus, hoogleraar bestuur en economie aan de VU Amsterdam.

Het kost te veel energie om van luiers biogas en kunststof te maken. Niet aan beginnen,

https://www.trouw.nl/nieuws/luierrecycling-is-weinig-zinvol-voor-het-milieu~b19795dd/

En dat is wel een heel belangrijk issue, wat kost het en wat levert het op. Weekendspecial: Entropie in fabricage en productie bij circulair inkopen  Wij schreven er al eens over. Alle energie die in de luiers is gaan zitten is voor altijd verloren en nu gaat er nog eens veel energie in recycling gestopt worden om een klein beetje energie en materiaal terug te winnen, materiaal waar we dan bloempotten en bermpaaltjes van zouden kunnen gaan maken, overigens ook niet zonder er weer een hoop energie in te steken.

Dan de inzameling waarvan de kosten verhaald zullen worden op de burgers, wederom een beroep op een stukje solidariteit bij mensen die zonder lichamelijke schade en trauma’s groot zijn geworden met een katoenen luier om hun gat.

Volgens de ARN website  van luier naar grondstof  eist ARN doorzichtige zakken, bij de inzameling. We zien mevrouw Lepelaar al lopen met haar incontinentieluiers, “ze heeft toch geen kinderen”. Om in je broek te piesen van het lachen, dus mevrouw Lepelaar weet haar doorzichtige zak wel te verbergen in een andere tas, maar dan nog.

ARN zegt ook:

Luiers vormen namelijk een speerpunt binnen “Van Afval Naar Grondstof” (VANG). Gezien de aanwezigheid van minimale vervuiling (max 5%) in het aangeboden materiaal wordt 95% van de geleverde luiers hergebruikt als grondstof. De gemeenten kunnen die via TDH verwerkte hoeveelheid luiers dus meetellen in hun realisatie van de VANG-doelstelling. De resterende 5% vervuiling wordt bovendien via verbranding ingezet voor de stoomproductie;

Met andere woorden 5 % van de ingezamelde luiers worden alsnog bij het restafval gekieperd en maken geen deel uit van de recycling wel van de inzamelmethode.

Dan even terug naar die andere methode die in Italie wordt toegepast. FaterSmart met zijn proeffabriek in Italië is onderdeel van het Procter & Gamble concern, jawel de makers van de Pampers. Pampers.nl zegt:

Procter & Gamble, het moederbedrijf van Pampers, beschikt over een hoogwaardige technologie die al heel goed werkt in onze proeffabriek in Italië, waar inmiddels al een miljoen mensen gebruik van maken. Deze technologie kan alle soorten wegwerpluiers recyclen tot nieuwe materialen. Zo kan het plastic van de luier bijvoorbeeld worden hergebruikt om dopjes van schoonmaakflessen te maken.

Op dit moment zijn we samen met grondstoffen – en energiebedrijf AEB Amsterdam bezig met het opzetten van een nieuwe recyclingfaciliteit in Amsterdam. AEB Amsterdam en P&G gaan een samenwerking aan om als eerste merk op grote schaal gebruikte luiers een nieuw leven te geven.

Jawel het supernoodlijdende AEB. Je kunt je hierbij afvragen of dit een nieuwe stap is in de al jaren durende luieroorlog. Fabrikanten vechten elkaar de tent uit om een stukje marktaandeel. Plasgootjes, plakrandjes, jongens plassen anders dan meisjes, opstaande randjes en ga zo maar door. In de strijd om schapruimte zoveel variëteiten dat supermarkten er dol van werden, veel te veel meters winkelruimte alleen voor luiers.

En nu dus de marktconsultatie in Assen (overigens voor meer gemeenten in Drenthe en ook Groningen. Hun conclusie:

De Werkgroep Luierrecycling1 is van mening dat de marktconsultatie geslaagd is. Voor het recyclen van luiers en incontinentiemateriaal zijn twee methoden geschikt. Hiervoor zijn drie partijen die hieraan kunnen voldoen.

 

Hoe nu verder?

De Werkgroep Luierrecycling gaat in beraad welke aanbestedingsprocedure op termijn gevolgd gaat worden. Deze termijn zal afhankelijk zijn van de politieke besluitvorming.

1 In de Werkgroep Luierrecycling zitten vertegenwoordigers van de gemeentelijke samenwerkingsverbanden Markerein, Afval Regio Centraal Groningen (ARCG) en Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen (SOZOG).

Juist de bal ligt nu dus weer bij de politiek. Aanbestedingsnieuws helpt een beetje. Soms is slim inkopen NIET inkopen. Er is in Nederland één fabriek die aan recycling doet en die heeft nog niet een installatie met de capaciteit die nodig is, de full scale test installatie heeft nog “aanloopproblemen” maar wel in een essentieel stuk. AEB heeft andere hoofdbrekens dan luierrecycling. Dus pas op de plaats is ,momenteel het beste.

En misschien is het allemaal niet nodig, ook wasbare luiers maken ontwikkelingen door. Natuurlijk willen kinderopvangen er niet aan, maar je kunt de gebruikte luiers ook zonder wassen meegeven aan de ouders. Het is echt stukken goedkoper en je kind is eerder zindelijk. De consumenten bond heeft het allemaal nog eens op een rijtje gezet. https://www.consumentenbond.nl/verzorging-van-je-kind/wasbare-luiers-of-wegwerpluiers

Bronnen: zoals aangegeven in tekst met links en Tenderned 28 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/178964

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *