Gesloten verhardingen (Asfalt) Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel – Aanbestedingsnieuws

Gesloten verhardingen (Asfalt) Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel

Foto: Pexels.com

De Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland heeft een aanbesteding geplaatst voor gesloten verhardingen in het werkgebied Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel.

De opdracht betreft het uitvoeren van asfalteringswerkzaamheden. De opdracht bestaat op hoofdlijnen uit onderstaande werkzaamheden:

 • verwijderen funderingslagen
 • verwijderen asfaltverhardingen
 • verwijderen markeringen (wegenverf en thermoplast)
 • opbreken van elementverharding, kantopsluiting en straatafwatering
 • (beperkt) verrichten van grondwerk
 • aanbrengen funderingslagen
 • aanbrengen wapening (geogrid) in fundering
 • aanbrengen van asfaltverhardingen
 • aanbrengen asfaltwapening
 • aanbrengen oppervlaktebehandeling
 • aanbrengen markeringen (wegenverf en thermoplast)
 • aanbrengen van elementverharding, kantopsluiting en straatafwatering
 • bijhorende werkzaamheden.

De werkzaamheden omvatten tevens het grootschalig onderhoud, zoals reconstructies, gemeentelijke projecten en herinrichtingen e.d. Werk met reconstructies incl. riolering wordt als project op de markt gezet en valt buiten deze aanbesteding. Aangezien de af te nemen hoeveelheden vooraf niet bekend zijn, is de uitvraag door middel van een Open-Posten bestek. De inschrijvingssom biedt géén omzetgarantie. Op basis van een actieplan en de uit te werken deelgebieden zal door de individuele gemeenten als opdrachtgever worden bepaald welke werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd moeten gaan worden en in dit kader zullen worden opgedragen middels een deelopdracht. De raamovereenkomst heeft een totale looptijd van 47 maanden: waarvan 23 maanden vast en is twee maal met een jaar eenzijdig door de afzonderlijke gemeenten te verlengen. Wanneer de overeenkomst niet verlengd wordt of niet meer verlengd kan worden, loopt deze van rechtswege af.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *