Planuitwerking dijkversterking Den Oever-Den Helder – Aanbestedingsnieuws

Planuitwerking dijkversterking Den Oever-Den Helder

© HHNK

De dijken tussen Den Oever en Den Helder beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen hoogwater uit de Waddenzee. Het gaat om de Wieringer Zeewering, de Amsteldiepdijk en de Balgzanddijk. Deze dijken moeten worden versterkt, omdat ze niet op alle plekken voldoen aan de nieuwste eisen voor de veiligheid. Voor nu is het niet onveilig. Maar om te zorgen dat iedereen hier en in het achterland in de toekomst veilig kan blijven wonen, werken en recreëren bekijkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier welke oplossingen het best passend zijn.

De opdracht in deze Europese niet-openbare aanbesteding bestaat uit het verrichten van diensten ten behoeve van de planuitwerkingsfase van het project dijkversterking Den Oever – Den Helder uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De aanbestedingsprocedure van de opdracht bestaat uit een selectiefase en een inschrijvingsfase.
Meer informatie is te vinden op de website http://www.hhnk.nl/dijkversterking-den-oever-den-helder . Op dit moment is er nog geen beschikking ontvangen vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Op grond van de subsidiebeschikking, kan de scope van dit
project nog enigszins wijzigen. De verkenningsfase voor dit project is uitgevoerd door RHDHV, om een eerlijk speelveld voor onderhavige aanbesteding te borgen is er voor deze samenwerking een belangenbeschermingsplan opgesteld op basis van de Nota Scheiding van Belang van Rijkswaterstaat.

Er wordt gegund op basis van het gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving welke wordt gevormd door de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV). De kwalitatieve gunningscriteria bestaan uit:
Plan van Aanpak Spoor 1
Plan van Aanpak Spoor 2
Visie op de samenwerking
Duurzaamheid
Deze gunningscriteria zullen nader uitgewerkt worden in de inschrijvingsfase.

Bron: Tenderned https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225474

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *