Aannemer hindoe basisschool Shri Saraswatie – Aanbestedingsnieuws

Aannemer hindoe basisschool Shri Saraswatie

basisschool Shri Saraswatie. Impressie: RoosRos Architecten

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is een schoolbestuur met vijf basisscholen in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Almere. Eén van deze scholen is de Shri Saraswatieschool aan de Blokmakersstraat 46 in Delfshaven. De Shri Saraswatieschool is een basisschool met 206 leerlingen waar primair onderwijs wordt gegeven zodat alle leerlingen voorbereid worden op de multiculturele samenleving. De Shri Saraswatieschool is gehuisvest in een gebouw uit 1922 met een forse normatieve overcapaciteit. Het huidig gebouw voldoet niet aan de hedendaagse eisen en wensen die gesteld worden aan een onderwijsgebouw en de gebouwstructuur past niet bij de onderwijsvisie van de school. De duurzaamheidsambitie voor de school heeft ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ (BENG) als basis. De duurzaamheid en verbinding van binnen met buiten staat voor de school ook hoog in het vaandel aangezien het gebouw op basis van de ‘Vastu Shastra’-bouwstijl gebouwd zal worden. ‘Vastu Shastra’ is een Indiase bouwstijl met als doel een balans tussen de mens, zijn directe omgeving, de natuur en de kosmos te
vinden.

Op basis van een uitgebreide businesscase is besloten om een nieuwe drielaagse school te bouwen. De nieuwbouw komt op de locatie Schiedamseweg 280-282, bestemd voor maatschappelijke voorzieningen. Het gebouw dat op deze kavel staat wordt door de gemeente op tijd gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwbouw. De omvang van de nieuw te bouwen school bedraagt ca. 1400 mbvo. Naast het gebouw wordt op de kavel een buitenspeelplaats van ca. 600 m2, ca. 225 m2 voor de onderbouw en ca. 375 m2 voor de bovenbouw, gerealiseerd. Op basis van een Technisch Ontwerp/Bestek zoekt de aanbestedende dienst nu een aannemer voor de realisatiewerkzaamheden.

De te volgen aanbestedingsprocedure is de nationale niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie) volgens het ARW 2016, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 ARW 2016. De aanbestedende dienst zal maximaal vijf gegadigden uitnodigen tot inschrijving. Het gunningcriterium op grond waarvan wordt bepaald aan welke inschrijver gegund wordt, is ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.
Om de beste prijs-kwaliteitsverhouding vast te stellen, zullen subgunningscriteria worden toegepast die betreffen:
kwaliteit, waaronder technische verdienste;
de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het personeel voor de uitvoering van de opdracht;
klantenservice en technische bijstand;
leveringsvoorwaarden, zoals leveringsdatum, leveringswijze, leveringsperiode of termijn voor voltooiing.

Bron: Tenderned 19 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225512

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *