Plaatsen en huren tijdelijk schoolgebouw Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Plaatsen en huren tijdelijk schoolgebouw Rotterdam

illustratie: pixabay.com

Kind & Onderwijs heeft op dit moment – samen met RVKO en BOOR – een tijdelijke school in Park 16Hoven aan de Woensdrechtstraat in Rotterdam. De groei van de school van Kind & Onderwijs is dermate groot, dat uitbreiding van de huisvesting nodig is. Er zijn geen mogelijkheden om deze uitbreiding te realiseren op het terrein aan de Woensdrechtstraat. In overleg met RVKO is voor de uitbreiding van circa 1.000 m2 een nieuwe locatie gevonden aan de Van der Duijn van Maasdamweg 600BIJ, naast de sportvelden van RCSV Zestienhoven. Het uitgangspunt is om de school in het tweede kwartaal
2022 te realiseren zodat deze direct na de zomer 2022 in gebruik kan worden genomen. Niet tot de opdracht behoort de inrichting van het buitenterrein en de aansluitingen nuts en riolering. Deze werkzaamheden zullen door derden worden uitgevoerd. De coördinatie over het gehele project zal door de gemeente worden verzorgd.

De locatie van het project is Park Zestienhoven. Park Zestienhoven is een wijk in ontwikkeling. Het project ligt in de noordwesthoek van Park Zestienhoven, naast de sportvelden van RCSV Zestienhoven in Rotterdam. De grenzen van het project worden gevormd door de Van der Duijn van Maasdamweg (ten zuiden), de sportvelden RSCV Zestienhoven (ten oosten), parkeerterrein vliegveld Zestienhoven P3 (ten noorden) en een groenstrook (ten westen). Binnen deze grenzen mag het terrein ingezet worden voor de uitvoering van het project. Het terrein dient te allen tijde weer opgeleverd te worden, zoals dit voor de aanvang van het project het geval was. In de directe omgeving zijn geen woningen aanwezig. De dichtstbijzijnde woningen aan de Schipholstraat (ten westen) bevinden zich op circa 150 meter afstand.

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar. De begindatum van de huurovereenkomst ligt
naar verwachting op 5 augustus 2022, en de huurovereenkomst eindigt van rechtswege op 31 juli 2024 zonder dat opzegging nodig is. De gemeente kan de huurovereenkomst twee keer verlengen voor de duur van één jaar. Op eventuele verlengingen zijn alle bepalingen en voorwaarden van de huurovereenkomst zonder enige beperking van toepassing. Verder behoudt de gemeente zich het recht voor de huurovereenkomst met een termijn van maximaal drie maanden te verlengen, indien zij de opdracht die het onderwerp is van de huurovereenkomst opnieuw heeft aanbesteed en er sprake is van uitloop van de
aanbesteding als gevolg van gerechtelijke procedures tegen de gunningsbeslissing van de betreffende aanbesteding.

De gemeente volgt in deze aanbesteding de openbare procedure. De gemeente selecteert de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de gunningsmethodiek “Laagste Acceptabele Bod” (LAB). De gemeente kiest voor deze methode, omdat de partijen die aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoen, goed genoeg zijn voor ons om de opdracht uit te voeren.

Bron: Tenderned woensdag 26 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250450

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *