Plaagdierbestrijding Hogeschool Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Plaagdierbestrijding Hogeschool Rotterdam

Foto: Pexels.com

Bij Hogeschool Rotterdam studeren ruim 40.000 studenten en zijn meer dan 4.000 medewerkers werkzaam. Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in alle onderwijssectoren, met uitzondering van de agrarische sector. Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam is op zoek naar een opdrachtnemer die de plaagdierbestrijding binnen Hogeschool Rotterdam volledig op zich neemt. Een plaagdier is een dier met eigenschappen die door mensen als beschadigend, lastig of ongewenst worden beschouwd. Er is geen biologische definitie van een plaagdier. Onder plaagdieren vallen minimaal; muizen, ratten, spinnen, houtwormen, wespen, vliegen, mieren, zilvervisjes, kakkerlakken, sprinkhanen, vlooien en bedwantsen.
Onder plaagdierbestrijding wordt verstaan: zowel het voorkomen als het bestrijden van plaagdieren in de gebouwen, op de terreinen, in de parkeergarages en rond de inventaris van Hogeschool Rotterdam.

Door de juiste inzet van middelen en materialen, een duidelijke real time-rapportageomgeving en met
het bijbehorend advies, wenst aanbesteder een hoge mate van beheersbaarheid en een lage plaagdierenoverlast te bereiken.
Binnen de nieuwe samenwerking wordt een
proactieve rol gewenst. Dit ten aanzien van plaagdierbestrijding in het algemeen maar specifiek ook binnen de werkzaamheden van schoonmaak en horeca en het causale verband tussen deze diensten op de activiteit van plaagdieren, de zogenaamde ketensamenwerking. Daarnaast wordt advies op kleine bouwkundige zaken, zoals
bijvoorbeeld het dichten van kieren, verwacht. Hogeschool Rotterdam verwacht een helicopterview en advies hoe bevindingen om te zetten in de praktijk. Er dient een
vast contactpersoon beschikbaar te zijn met wie snel geschakeld kan worden en
proactief wordt samengewerkt, mede aan de hand van periodieke plaagdier-risico-inventarisaties. Ook wordt
flexibiliteit van de leverancier verwacht en zal het plaagdierbeheersplan tussentijds aangepast moeten kunnen worden naar nieuwe situaties.

Het resultaat van deze aanbesteding is een ondertekende raamovereenkomst met één partij voor de uitvoering van de opdracht. Deze raamovereenkomst zal worden aangegaan voor drie jaar met een verlengoptie van twee keer maximaal één jaar. De verwachte ingangsdatum is 14 oktober 2021. De geraamde waarde van de overeenkomst bedraagt €56.000,- (exclusief BTW) per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op basis van historische gegevens waaruit kan worden opgemaakt dat € 52.000 (exclusief BTW) is besteed aan maandelijkse verplichtingen en € 4.000 (exclusief BTW) aan additionele verplichtingen.
Aan deze opgave kunnen geen rechten ontleend worden.

Bron: Tenderned 1 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231728

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *