Pilots gedragsverandering automobilisten Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Pilots gedragsverandering automobilisten Eindhoven

©ZaZ 2016

Om Zuidoost-Brabant duurzaam, bereikbaar, veilig en leefbaar te houden is het van belang dat mensen anders dan met de
auto gaan reizen. In de regio zijn alternatieven voor reizen met de auto, denk bijvoorbeeld aan openbaar vervoer. Maar ook
overstappen op de fiets en thuiswerken draagt bij aan minder autoverplaatsingen. De vraag is echter hoe je mensen zo ver
krijgt dat zij anders of niet gaan reizen. Daarom is Eindhoven op zoek naar meerdere oplossingen die ervoor zorgen dat
mensen niet of anders gaan reizen.

Het doel van deze opdracht is door middel van de inzet van sociaalpsychologische technieken te komen tot ander
reisgedrag onder automobilisten in Zuidoost-Brabant. Deze technieken worden getest in een drietal gedragsprojecten en
richten zich op de volgende onderwerpen:
a. Overstappen op de (elektrische) fiets.
b. Overstappen naar ov.
c. (Blijven) thuiswerken.
De uitkomst van deze opdracht is een onderzoeksrapport met daarin opgenomen een samenvatting van het voorbereidend
onderzoek, de door opdrachtnemer genomen stappen om tot pilots in de praktijk te komen, de resultaten van de drie
gedragspilots en een advies met betrekking tot de te nemen vervolgstappen.
Daarnaast resulteert het geheel in een drietal oplossingen gericht op bovenstaande onderwerpen (a, b en c), die volgen uit
de uitgevoerde gedragsprojecten. Deze oplossingen zijn effectief, makkelijk inzetbaar en eenvoudig schaalbaar. Met een
betrouwbare en schaalbare oplossing moet Opdrachtgever in staat worden gesteld mobiliteitsuitdagingen in Zuidoost-Brabant op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan een makkelijk in te zetten en op te schalen oplossing die zorgt voor minder autoreizen door thuiswerken of overstappen op andere modaliteiten. Wanneer deze oplossing vervolgens in heel de regio (en eventueel ook in andere regio’s) in kan worden gezet, dan worden er veel minder schadelijke gassen (zoals CO2 en stikstof) uitgestoten, gaat de leefbaarheid en verkeersveiligheid omhoog en neemt de bereikbaarheid toe.

De drie gedragsprojecten hebben elk dezelfde opbouw, te weten:
1. Vooronderzoek
2. Ontwikkeling interventies
3. Testen interventies in praktijk (pilot)
4. Meten van effect van interventies
5. Resultaten samenvatten in rapportage en presentatie

Tot de Opdracht behoort expliciet niet:
• Het opzetten van een beloningssysteem om anders of niet te reizen.

De overeenkomst heeft een looptijd van circa achttien maanden en gaat in per 18 juli 2022 of zoveel eerder als mogelijk. De
contracttermijn eindigt op 31 december 2023 of zoveel eerder als mogelijk. Enkel wanneer opdrachtgever besluit de
optionele diensten af te nemen, kan de overeenkomst, onder gelijke condities worden verlengd. De verlengingstermijn wordt in dat geval in onderling overleg bepaald. Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en wordt voldaan aan de eisen en wensen uit de aanbestedingsdocumenten zal de inschrijving verder beoordeeld worden. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), zijnde de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) heeft uitgebracht.

Zo’n aanbesteding schreeuwt, als je uitgelachen bent, natuurlijk om een Noot der redactie Eindhoven.

NDR: Een aanbesteding die gedreven is door het minder uitstoten van CO2 en Stikstof. Laten we eerst een aantal vaste gegevens opdreunen. De auto is een melkkoe voor de landelijke overheid. Bezit van een auto is zwaar belast nog afgezien van de talloze opslagen op brandstof. Velen ontkomen niet aan het gebruik van het motorvoertuig en hebben een auto aangeschaft die ook al staat hij stil minstens €300,- per maand kost. Als je die investering hebt gedaan, zet je er bij wijze van spreken zelfs de vuilnisbak mee buiten. Vele huizen zijn voorzien van een garage en een oprit, meergezinswoningen hebben vaak inpandig een garage waarvoor betaald moet worden, auto of niet. Mensen met een auto bewegen overigens meer dan bezitters van een fiets. Met een fiets rij je zowat de winkel in (vooral in een gezellig dorp als Geldrop), met de auto ben je aangewezen op parkeergarages of terreinen. Wie het enorme voetgangersgebied in Eindhoven kent weet, dat na het parkeren een fikse wandeling staat te wachten. Voor wat Red. Eindhoven betreft zijn er dienstverbanden geweest in Maastricht, België, Den Bosch, Bolsward, Bladel. Naast dat dagelijks woon-werkverkeer waren er projectwerkzaamheden in Europa. Dat schreeuwt natuurlijk om een auto, simpel omdat er geen alternatief is.

OV – Het stads-ov in de gemeente Eindhoven is ondergebracht in een groter verband. Enkele stadslijnen aangevuld met regionaal OV. Altijd al een onhandige spinvorm naar het station en het centrum. Dit is totaal achterhaald afgelopen decennia omdat de centrumfunctie van dorpen en steden afneemt. Sinds de oudheid (markten) is een centrum bij uitstek die plaats waar winkels zich vestigen met een lagere omzetsnelheid, winkels met dagelijkse boodschappen (melk, groente vlees) vond je dicht bij huis. Toen Redactie  Eindhoven zich in Eindhoven vestigde was het een autovriendelijke stad, dit werd ook zo gepromoot. Tja en dan ontstaan er meubelboulevards, doe het zelfzaken op voormalige industrieterreinen en winkels met een lage omzetsnelheid vestigen zich op b- en c-locaties. Daardoor verliest het centrum aan betekenis en worden de points of interest verspreid over de stad. Het OV sluit daar niet op aan, wordt dus weinig gebruikt met als gevolg dan weer dat dienstregelingen ingekrompen worden en lijnen en haltes verdwijnen waardoor nog meer mensen het OV mijden. Fietsen lijkt een goed alternatief maar het stallen van de fiets is in de studentenstad geen sinecure. Er zijn twee overdekte gratis stallingen, die vaak vol zijn en weer aan de rand staan van een veel te groot voetgangersgebied. Een andere beperking van de fiets is dat hij is ontworpen als één-persoons voertuig, waar de mee te slepen hoeveelheid bagage zeer beperkt is. Thuis blijven werken en thuisblijven is zeker een alternatief. Lekker online bestellen en de bezorgkosten voor lief nemen. Fietsen ook, de Eindhovense redactie is al 3 jaar niet meer in het Eindhovense centrum geweest, onze redactie ter plaatse fietst door beschermd natuurgebied, landelijke omgeving en bos naar een ander centrum , een met fietsnietjes in de winkelstraten. De redactie is benieuwd welke inschrijver de geitenwollen sokken past en de opdracht verstrekt krijgt.

Bron: Tenderned zaterdag 30 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260236

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *