Personen-zoek-installatie en sleutelplan penitentiaire inrichting te Nieuwegein – Aanbestedingsnieuws

Personen-zoek-installatie en sleutelplan penitentiaire inrichting te Nieuwegein

Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

De Penitentiaire Inrichting (PI) Nieuwegein behoort tot een van de penitentiaire inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De inrichting kenmerkt zich met een plattegrond als een dubbelzijdige kam, bouwkundig een variant op het dubbele kruis, met een oppervlakte van ruim 24.000 m² bruto vloeroppervlak (bvo). De PI is een inrichting met een capaciteit voor een kleine 500 justitiabelen en vier verschillende regimes: Gevangenis, Huis van Bewaring (HvB), Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) en Extra Zorgvoorziening (EZV). PI Nieuwegein is gebouwd in 1999, volgens het bekende kruismodel. Oorspronkelijk is het gebouwd voor vrouwelijke en mannelijke gedetineerden, maar na een jaar zijn de vrouwen verhuisd. Sindsdien biedt PI Nieuwegein enkel plaats aan mannen in de volgende regimes: Gevangenis, Huis van Bewaring, Extra Zorg Voorziening en Inrichting Stelselmatige Daders. PI Nieuwegein bestaat uit één locatie. De PZI en het Sleutelplan van de PI Nieuwegein zijn verouderd waardoor er regelmatig storingen optreden.

In het kader van deze aanbesteding dient de complete pagerinstallatie van de PI Nieuwegein te worden vervangen. Tevens dienen de deurcilinders en sleutels met de uitgiftekasten te worden vervangen. De pagerinstallatie dient zowel als personen-zoek-installatie (PZI) en als mobiel-alarminstallatie (MAI) met locatiebepaling. Daarbij inbegrepen is de
ontruimingsalarminsatllatie (OAI) in de vorm van stille alarmering bij brand. Ook zullen de koppelvlakken met nevensystemen binnen het kader van het bestek moeten worden vervangen. Het werk omvat:
– 400 pagers.
– 4 tot 5 afgesloten PZI-laadkasten voor totaal 400 pagers.
– Bidirectionele gateways inclusief antennes (huidige situatie 2 zenders en 9 ontvangers).
– Voedingen voor zowel biderectionele gateways, locatiebakens en overige apparatuur.
– Noodstroomvoorzieningen.
– Centrale server.
– Bedieningstoestel centrale meldkamer.
– 204 locatiebakens inclusief voedingsadapters.
– Alle deurcilinders.
– 600 sleutelbossen.
– Reservesleutels.
– 8 Sleuteluitgiftekasten met sleutelposities voor 640 sleutelbossen.
– Beheersoftware sleutels.

Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie op 4 oktober 2022 door uiterlijk voor 29 september 23.59 uur een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dient de bedrijfsnaam te worden vermeld en de namen van de personen die het bezoek aan de locatie namens de onderneming zullen bijwonen. Per onderneming mogen maximaal twee personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Het is niet toegestaan om tijdens het bezoek van de locatie foto’s en filmpjes te maken. Het meenemen van mobiele telefoons, tablets, laptops en/of camera’s is daarom niet toegestaan.

De aanbesteding verloopt volgens de nationale openbare procedure. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis
van laagste prijs en wordt bepaald door financiële criteria.

Bron: Tenderned vrijdag 23 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/273365

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *