Groenonderhoud gemeente Baarn – Aanbestedingsnieuws

Groenonderhoud gemeente Baarn

Foto: Pixabay.com

De gemeente Baarn heeft besloten de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan het openbare groen openbaar Europees aan te besteden. Het doel van deze aanbesteding is de in het bestek omschreven werkzaamheden in opdracht te geven aan een marktpartij met gunning op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Voor de uitvoering van de werkzaamheden is een uitvoeringstermijn vastgesteld van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 met een optie van verlenging van driemaal één jaar (tot en met 31 december 2028). In dit contract wordt gekozen voor een looptijd van maximaal zes jaar. Deze langere looptijd acht de aanbestedende gerechtvaardigd vanuit het voorwerp van de opdracht. Het betreft hier namelijk een opdracht inzake duurzaam beheer van de beplanting, bomen en grasvelden in de openbare ruimte, waarbij het werk tot doel heeft de kwaliteit van deze groene onderdelen in de openbare ruimte te verhogen. Dit betreft een proces van lange adem, waarbij het meerdere jaren duurt voordat een substantiële verhoging van de
kwaliteit van dit groen bereikt is. Hierbij is het van belang dat het gedurende die periode door dezelfde opdrachtnemer uitgevoerd wordt zodat een constante werkwijze/gebiedskennis gewaarborgd blijft. Een wijziging van opdrachtnemer zorgt wat
dat betreft voor een verhoogd risico op terugval in kwaliteit, wat door de aanbestedende dienst als ondoelmatig en onwenselijk wordt beschouwd.
Buiten de in de raamovereenkomst genoemde werkzaamheden heeft de opdrachtgever de mogelijkheid extra werkzaamheden aan de opdrachtnemer te gunnen. Hierbij is de opdrachtgever niet verplicht de opdracht (opnieuw) aan te besteden. Het gaat hierbij om zowel werkzaamheden die opgenomen zijn in de raamovereenkomst maar boven de aangegeven omzetgarantie komen, als ook werkzaamheden die niet opgenomen zijn in de raamovereenkomst. Wel hebben de werkzaamheden altijd
betrekking tot beheer en realisatie van de buitenruimte.

Bron: Tenderned donderdag 22 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272867

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *