Bouw MFA “Groene Long” Meierijstad – Aanbestedingsnieuws

Bouw MFA “Groene Long” Meierijstad

De gemeente Meierijstad heeft samen met alle betrokken partijen, intensief onderzoek gedaan de nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie (MFA) “de Groene Long” in Sint-Oedenrode. In het MFA worden twee scholen onder één dak, kinderopvang, een sportvoorziening met dojo en turnvalkuil en een wijkruimte gerealiseerd.

Het doel van deze aanbesteding volgens de niet-openbare procedure is het selecteren van één of meer partners in het bouwteam voor de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw MFA de Groene Long in Sint-Oedenrode in de gemeente Meierijstad. De nieuwbouw wordt gerealiseerd ter plaatse van Frederikstraat, Willeminastraat en Julianastraat te Sint-Oedenrode. Belangrijke randvoorwaarden in de uitvoering zijn:
1. Plafondbedrag (indicatief) €7.500.000,- ex BTW (peildatum juli 2022); definitief te maken bij de gunningsfase.
2. Uitgangspunt kwaliteitskader conform PvE frissen scholen 2021
3. Uitgangspunt is een aardgasvrij MFA een conform de BENG norm
4. Oplevering van de nieuwbouw 1 juli 2024.

De opdracht kent geen perceelindeling. De opdrachtgever kiest voor een geïntegreerd contract om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de kennis van de markt en om zo de ondernemingen de mogelijkheid te bieden binnen de vraagspecificatie een optimaal resultaat te bereiken. Gegeven de eis met betrekking tot de continuïteit met de realisatie van de MFA kiest de
opdrachtgever ervoor de integrale planning van de uitvoering bij één verantwoordelijke opdrachtnemer te beleggen.

De aanbesteder zal de economisch meest voordelige inschrijving vaststellen op basis van de beste kwaliteit. Om te bepalen welke inschrijving de beste kwaliteit heeft, worden punten toegekend aan vooraf door de aanbesteder benoemde
(sub)gunningscriteria (kwaliteitsaspecten) welke in een door de inschrijver op te stellen plan van aanpak dienen te worden uitgewerkt.

Bron: Tenderned vrijdag 23 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/273017

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *