PC Regeling Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

PC Regeling Amsterdam

Foto: Pexels.com

De gemeente Amsterdam heeft het voornemen een opdracht te gunnen voor de zogenaamde Pc-regeling. Via de Pc-regeling wordt aan lagere- en middelbare school jongeren uit minima gezinnen een laptop of tablet in eigendom gegeven. De opdracht betreft een levering met aanvullende diensten. Opdrachtgever binnen de gemeente is de Directie Inkomen, Armoedebestrijding. De Amsterdamse agenda voor armoede en schulden 2019-2022 heeft zes pijlers:

 1. Perspectief op een betere toekomst;
 2. Kansen voor kinderen en jongeren;
 3. Preventie van armoede en schulden;
 4. Amsterdam vrij van problematische schulden;
 5. Meedoen zonder belemmeringen;
 6. Financiële ruimte door inkomensondersteuning.

De opdracht ligt binnen de tweede pijler ‘kansen voor kinderen en jongeren’. De regelingen in deze pijler – het kindtegoed, de Pc-regeling, een scholierenvergoeding en een reiskostenvergoeding bij voorzieningen – zijn toegespitst op kinderen en jongeren uit minima-gezinnen.

De Opdracht betreft de Pc-regeling van de gemeente en bestaat uit de volgende activiteiten:

 • Het leveren van devices en in eigendom overdragen aan de jongere;
 • Een webshop bouwen voor inwoners van de gemeente Amsterdam inclusief inrichten , operationeel uitvoeren en regelmatig actualiseren;
 • Beschikbare devices tonen op de webshop;
 • Het bestel- en leveringsproces van devices via de webshop inclusief ondersteuning;
 • Samenwerking  met de gemeente voor wat betreft het vaststellen van de juistheid van bestellingen;
 • Devices leveren aan jongeren;
 • Registeren van geleverde devices;
 • (incidenteel) Installeren van gebruikerssoftware, met name MS Office 365;
 • herstel realiseren bij storingen aan devices,
 • Maandelijkse rapportage over het webshop gebruik, bestellingen en leveringen aan de gemeente.

Met een laptop of tablet kan het kind/de jongere haar/zijn de digitale vaardigheden verder ontwikkelen om daarmee de aansluiting te blijven houden met maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast kan de laptop of tablet worden gebruikt voor school en huiswerkopdrachten; kinderen en jongeren doen mee in de maatschappij, op school en hun sociale omgeving. De jongeren krijgen de eigendom van het Device. Onderdeel van de Pc-regeling is ook een te volgen workshop. Kinderen volgen eerst een workshop en ontvangen hiervoor een certificaat. Met het certificaat komen de kinderen in aanmerking voor een laptop of tablet. De workshop is geen onderdeel van de opdracht.

In het kalenderjaar 2021 werden er 5132 devices (laptops en tablets) uitgegeven. Dit aantal lag hoger dan gemiddeld. In een normaal kalenderjaar worden er gemiddeld zo’n 4000 devices uitgegeven aan kinderen, waarbij de Dynabook laptop en Apple Ipad het meest verstrekt zijn. De gemeente heeft op basis van een uitgevoerd onderzoek dat mede is gebaseerd op de wensen/eisen van scholen over het gewenste soort Device, vastgesteld welke vijf devices aangeboden dienen te worden, dit zijn:

 • Dynabook Tecra
 • Apple Ipad
 • Dell Latitude
 • Dell Chromebook
 • Samsung Galaxy Tab

De gemeente wijkt in deze aanbesteding niet af van deze merken en soorten devices. In het Programma van Eisen zijn de specificaties van de devices opgenomen. Inschrijvers dienen hun aanbieding te baseren op deze devices. Inschrijvers kunnen wel alternatieve, vergelijkbare devices aanbieden.

Het doel is om een overeenkomst met één leverancier af te sluiten. Deze overeenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar met eenzijdige optie op verlenging van maximaal viermaal twaalf maanden. De gemeente heeft ervoor gekozen de opdracht aan te besteden via een Europese openbare procedure. De gemeente is van plan de opdracht te gunnen aan de inschrijver met de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned 9 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263574

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *