Milieustraat Hellevoetsluis – Aanbestedingsnieuws

Milieustraat Hellevoetsluis

Het hoofdonderwerp van deze aanbesteding is invulling geven aan de behoefte om een gastvrije milieustraat te hebben met een milieuverantwoorde afvoering van de aldaar ingezamelde afvalstromen. Daarnaast dient het aan huis inzamelen van grof huishoudelijk restafval, grof tuinafval en/of verbouwingsrestafval in bigbags georganiseerd te worden voor het areaal Hellevoetsluis. De gemeente Hellevoetsluis heeft omstreeks 40.000 inwoners. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn voornemens om op 1 januari 2023 te fuseren tot één nieuwe gemeente. De overeenkomst met de gemeente Hellevoetsluis zal, onder gelijke voorwaarden, omgezet worden naar één overeenkomst met de nieuwe Voornse gemeente
voor de exploitatie van de milieustraat. Het inzamelen van het grof huishoudelijk afval zal bij overgang naar Voorne aan Zee in
eerste instantie alleen voor het areaal Hellevoetsluis blijven. Indien gewenst door opdrachtgever mag zij opdrachtnemer om een offerte vragen voor dezelfde dienstverlening voor de arealen die nu bestaan uit de gemeenten Brielle en Westvoorne. Opdrachtgever heeft hiervoor geen afnameverplichting en opdrachtnemer is niet verplicht aan te bieden.

De opdracht bestaat uit twee onderdelen.
Onderdeel A: De beheerdersfunctie (gastheerschap) op de milieustraat.
Het transporteren en (laten) verwerken van diverse aldaar ingezamelde afvalstromen. Het beheer en onderhoud van de milieustraat. Circa 65.000 bezoekers per jaar. Circa 10.500 ton per jaar
Onderdeel B: Het aan huis inzamelen van grof huishoudelijk restafval, grof tuinafval en/of verbouwingsrestafval in bigbags
Circa 1.400 bigbags per jaar. (aantallen zijn gebaseerd op cijfers uit het verleden. Deze zijn daarmee indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Opdrachtgever heeft het voornemen een raamovereenkomst aan te gaan voor de periode van twee jaar plus tweemaal een verlenging van één jaar (2+1+1). Deze overeenkomst gaat in op 1 januari 2023  AN: dank voor het rekenwerk aanbesteder, daar waren we hier op de redactie vanzelf niet op gekomen.  

Met het doen van een inschrijving stemt gegadigde in met de volledige inhoud van het programma van eisen.

Indien gewenst kan de inschrijver de milieustraat schouwen. Voor deze schouw wordt een individuele afspraak gemaakt die tussen 15 juni 2022 en 22 juni 2022 plaats dient te vinden. U  dient uiterlijk op 13 juni 2022 om 12:00 via de berichtfunctie in TenderNed aan te geven of u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. Op de schouw zullen geen vragen beantwoord
worden. Eventuele vragen die u naar aanleiding van de schouw heeft, kunt u indienen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen.

Deze aanbesteding volgt de openbare aanbestedingsprocedure op basis van de Europese Richtlijnen 2014/24/EU voor de coördinatie van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

De inschrijving wordt beoordeeld op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned donderdag 9 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263579

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *