Partnerselectie Ruïne van Teylingen – Aanbestedingsnieuws

Partnerselectie Ruïne van Teylingen

Foto: © Gemeente Teylingen.

Het doel van de ontwikkeling is om de Ruïne, Westerbeekschuur en omliggende terreinen aantrekkelijk én toegankelijk te maken, zodat er genoten kan worden van deze bijzonder plek uit de Nederlandse geschiedenis. De inwoners van Teylingen, de regiorecreant, de toevallige passant en de nationale toerist moeten de Ruïne goed kunnen zien en het hele jaar kunnen bezoeken.

Deze partnerselectieprocedure heeft als doel om marktkennis en commercieel talent vroegtijdig te betrekken in de ontwikkeling van de Ruïne van Teylingen. Op basis van een aanbieding wordt een partner gecontracteerd voor een gezamenlijke haalbaarheidsstudie met de gemeente Teylingen en Monumentenbezit. De te selecteren partner is in deze samenwerking in de intentiefase medeverantwoordelijk voor het gezamenlijk met de gemeente en Monumentenbezit ontwikkelen van een haalbaar plan. Marktpartijen met een commerciële en vernieuwende blik op recreatief ontwikkelen worden uitgenodigd zich aan te melden voor de selectieprocedure.

Naar aanleiding van de locatiebezichtiging en gesprekken met geïnteresseerden is gebleken dat partijen behoefte hebben aan meer tijd om tot een goed voorstel te komen. Uiteraard bieden we (AKRO Consult) deze tijd graag zodat iedereen de mogelijkheid heeft om een goede aanmelding te kunnen doen. De planning wordt om die reden verlengd met een periode van ongeveer twee maanden. De nieuwe planning is als volgt:

  • Bezichtiging locatie – 20 december 2022, 14.00 – 17.00 uur
  • Sluitingstermijn indienen vragen – 10 januari 2023, 12.00 uur
  • Publicatie nota van inlichtingen – 17 januari 2023
  • Sluitingstermijn indienen aanbieding – 7 februari 2023, 12.00 uur
  • Pitch – 14 februari 2023
  • Beoordeling – uiterlijk 17 februari 2023
  • Bekendmaking en uitnodiging selectiefase – uiterlijk 24 februari 2023
  • Bezwaartermijn (7 dgn) – 3 maart 2023

De partnerselectieprocedure bestaat uit twee fases: een Voorselectiefase en Selectiefase.

In de Voorselectiefase hebben geïnteresseerden de mogelijkheid een aanmelding in te dienen, bestaande uit een partnerprofiel en ruimtelijke verkenning. Alle aanmeldingen worden vervolgens uitgenodigd voor een pitch voor de beoordelingscommissie. De beste drie aanmeldingen worden geselecteerd en uitgenodigd voor de selectiefase.

In de Selectiefase worden de drie kandidaten uitgedaagd mee te denken over de opgave en zich als partner(s) te positioneren. Hiertoe wordt onder meer een visie op de opgave, een plan van aanpak en financiële strategie gevraagd. In de visie op de opgave wordt de ruimtelijke verkenning uit de voorselectiefase verder uitgewerkt. Het plan van aanpak omvat onder andere een procesvoorstel en een business case waarin de investering voor ontwikkeling en de exploitatiebegroting wordt gevraagd. Na een beoordeling van deze stukken wordt met de beste inschrijver een intentieovereenkomst gesloten voor het haalbaarheidsonderzoek.

 

Bezichtiging locatie

Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd voor een bezichtiging aan de locatie en het vastgoed op dinsdag 20 december tussen 14.00 en 17.00 uur (let op: nieuwe datum). De gemeente Teylingen en Monumentenbezit leiden u in groepsverband rond. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de bezichtiging, dan ontvangt AKRO graag uw aanmelding via ruine@akroconsult.nl.

Bron: Akro consult en Tenderned maandag 14 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/279117

Meer informatie over de geschiedenis van de ruïne is te vinden op: https://monumentenbezit.nl/monumenten/ruine-van-teylingen/ en https://www.teylingen.nl/ruine 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *