Parkeervergunningensysteem gemeente Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Parkeervergunningensysteem gemeente Den Haag

Screen uit YT film parkeercontrole van de gemeente Den Haag. video is onder dit artikel toegevoegd

De Handhavingsorganisatie (HHO) van de gemeente Den Haag maakt momenteel gebruik van het zogeheten Nieuw Parkeer Vergunningen Systeem (NPVS). Dit systeem wordt door medewerkers van de HHO gebruikt om parkeervergunningen te verstrekken, registreren en te koppelen aan cruciale andere systemen binnen en buiten de gemeente. Het NPVS is om meerdere redenen niet meer toekomstbestendig. De wens van de gemeente Den Haag is om een toekomstbestendig parkeervergunningensysteem te verwerven, in de vorm van een SaaS overeenkomst.

Het huidig parkeervergunningensysteem (PVS) heeft te maken met achterstallig onderhoud, is in een programmeertaal gemaakt die niet meer van deze tijd is en kan de eisen van het dynamische vergunningenlandschap van Den Haag onvoldoende verwerken. Steeds vaker heeft de gemeente te maken met veranderingen die vragen om snelle implementatie. Het systeem is niet flexibel en heeft in veel gevallen in het kader van rechtmatigheid van parkeervergunningen geen automatische voorwaardencheck, is bij wijzigingen traag en arbeidsintensief en toont relatief veel verstoringen en fouten. Om de kwaliteit van onze digitale dienstverlening op peil te houden dient het huidige NPVS door een state of the art en gebruikersvriendelijker systeem te worden vervangen. De gemeente is dus op zoek naar een nieuw PVS, welke het parkeerbeleid optimaal faciliteert, voldoet aan alle functionele en technische eisen en past binnen de financiële randvoorwaarden.

Het doel van de gemeente Den Haag is het afsluiten van één overeenkomst met één ondernemer voor de duur van vier jaar met de mogelijkheid het contract vier keer met één jaar te verlengen. Het systeem moet voldoen aan de meest recente wet-en regelgeving van de Nederlandse overheid en het Haagse parkeerbeleid, in combinatie met de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In het nieuwe coalitie akkoord van de gemeente Den Haag is opgenomen dat op termijn binnen vrijwel de gehele gemeente Den Haag betaald parkeren wordt ingevoerd. Indien dit tijdens de looptijd van het contract met de opdrachtnemer wordt ingevoerd, dient het parkeervergunningensysteem hierop te worden aangepast.

Het parkeervergunningensysteem van de gemeente Den Haag heeft momenteel ruim 216.000 actieve vergunningen. Wanneer binnen de gehele gemeente Den Haag betaald parkeren wordt ingevoerd, zal het aantal actieve vergunningen aanzienlijk (met ca. 30%) stijgen. De geraamde waarde van de opdracht bedraagt €1.200.000,- exclusief BTW en inclusief eventuele
verlengingen over de gehele contractperiode. De overeenkomst t.b.v. van zowel de implementatie als de dienstverlening treedt naar verwachting in werking op 23 januari 2023. Na definitieve gunning dient het systeem uiterlijk binnen negen maanden
geïmplementeerd te zijn. De gemeente Den Haag heeft gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de openbare
procedure. Indien de gemeente Den Haag overgaat tot gunning van de opdracht, vindt de gunning plaats op grond van de naar het oordeel van de gemeente Den Haag Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Het gunningscriterium dat daarvoor wordt gebruikt is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron Tenderned zondag 16 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276130

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *