Parkeeronderzoeken gemeente Maastricht – Aanbestedingsnieuws

Parkeeronderzoeken gemeente Maastricht

Foto: Gemeente Maastricht

Op het gebied van parkeren is de gemeente Maastricht momenteel bezig met een aantal opgaven. In het kader van deze aanbesteding zijn van belang de uitvoering van het actieplan parkeren, het reguleren van gebieden en het handhaven van parkeren met behulp van een scanauto.

In de komende drie jaar wordt onder andere gewerkt aan de volgende acties:
• Het reguleren van de ontbrekende buurten in het Stedelijk gebiedsprofiel door invoeren van combiparkeren. De buurten zijn Wittevrouwenveld, Scharn, Mariaberg en later mogelijk Heugem en Heer. Verder moet de regulering van de gebieden Centrum West en Wyck nog worden aangescherpt.
• Het evalueren van de regulering van de wijken Boschpoort-Noord en Wyckerpoort-Noord.
• Het meten van de parkeerdruk en doorrekenen van het laadvermogen parkeren (Beschikbare parkeerplaatsen als buurtbreed een verduurzaming van de openbare ruimte wordt uitgevoerd. Dat betekent een afname van het aantal parkeerplaatsen ten opzichte van de huidige capaciteit door een andere maatvoering van rijbanen, trottoirs en fietsstroken en meer ruimte voor groen en open /half verharding in de buurt) in een groot deel van de circa twintig Maastrichtse buurten.

De gemeente Maastricht heeft behoefte aan de ondersteuning van een externe partij bij het in kaart brengen van de parkeercapaciteit, het bepalen van parkeerdruk in buurten en eventueel het uitvoeren van een betalingsbereidheidsonderzoek. We gaan ervanuit dat de opdrachten worden uitgevoerd met een scanauto aangevuld met veldwerk. De uitvraag betreft voor 2022 in ieder geval de volgende onderdelen:
1. Parkeerdrukonderzoeken

• Boschpoort (evaluatieonderzoek);
• Wyckerpoort (evaluatieonderzoek);
• Wyck (avond);
• Mariaberg (eventueel);

2. Laadvermogen
In beeld brengen van bestaande feitelijke parkeercapaciteit in de gereguleerde buurten plus de buurten Heer, Limmel en Nazareth, onderverdeeld naar openbare weg, hoven, binnenplaatsen, parkeergarages. Opdrachtgever levert het te verminderen aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte aan (op basis van nieuw (duurzaam) ontwerp van de openbare ruimte). Het bepalen van de vraag van bewoners naar parkeerplaatsen op basis van aantal huishoudens en autobezit in de buurt (met correcties, bijv. voor geschatte aantal leaseauto’s). Bepalen restruimte voor bezoekers.

Het doel van deze openbare aanbesteding is het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 15 juni 2022 en zal voor een vaste periode gelden tot 1 juli 2024 met de mogelijkheid van tweemaal een verlenging van één jaar.

Bron: Tenderned donderdag 17 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/256029 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *