Catering ROC Midden-Nederland – Aanbestedingsnieuws

Catering ROC Midden-Nederland

ROC Midden Nederland (ROCMN) verzorgt met zo’n 1.750 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 18.000 studenten. Het onderwijsaanbod is ondergebracht in vijftien mbo-colleges, VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. De aan te besteden opdracht omvat:
Verzorging cateringvoorzieningen op dertien locaties van ROC Midden Nederland inclusief de exploitatie van de luxe koffieautomaten als onderdeel van het concept.
De exploitatie van frisdrank- en versnaperingenautomaten (vending) op alle locaties van ROCMN;
Het dagelijks onderhoud en bijvullen van de warme dranken automaten op de locaties van ROCMN tot 31 december 2022;
Verzorging van de vergaderlunches en banqueting op alle locaties van ROC Midden Nederland.
Verzorging van evenementen voor alle locaties van ROC Midden Nederland.

De warme dranken automaten, buiten de luxe koffieautomaten in de restaurants, op alle locaties van ROCMN vallen buiten de scope van deze aanbesteding. De gezochte dienstverlener is flexibel en kan anticiperen op de toekomstige wijzigingen. Gedurende de contractperiode kunnen verbouwingen op locaties plaatsvinden, locaties worden toegevoegd of worden onttrokken ten aanzien van de cateringvoorzieningen. De omvang van de opdracht is, uitgedrukt in termen van omzet over 2019, €750.000,- exclusief BTW voor banqueting en vergaderservice. Het gaat om voorzieningen van 1.750 medewerkers en ca. 18.000 studenten (BBL en BOL). De situatie in 2020 is – door de Corona maatregelen die uitmondden in diverse schoolsluitingen, onderwijs op afstand en meer thuiswerken – vertekend. Derhalve vinden wij het relevanter voor de opdracht om de cijfers over 2019 als omvang op te geven. De opgegeven omvang is puur indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Niet op alle locaties zijn momenteel catering voorzieningen. In de komende jaren kunnen zich ontwikkelingen voordoen in het aantal locaties waarvoor de te sluiten overeenkomst voorziet in de aanpassingen van ROCMN gedurende de looptijd van de contractperiode. Risico’s gedurende de contractperiode zoals die zich kunnen voordoen zoals COVID-19 en geopolitieke ontwikkelingen, zijn voor opdrachtnemer. 

De aanbesteding moet leiden tot een overeenkomst, met een looptijd van maximaal tien jaar. De overeenkomst gaat in op 1 augustus 2022 met een initiële looptijd van vijf jaar. Na de initiële looptijd is er de mogelijkheid de overeenkomst te verlengen met eenmaal drie en eenmaal twee jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege op 31 juli 2027. Op basis van de aanbestedingswet en het ROCMN inkoopbeleid zal een Europees openbare aanbestedingsprocedure worden gevolgd volgens de regels voor Sociale en andere specifieke diensten (SAS). Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). 

Bron± Tenderned donderdag 17 maart 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/255997

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *