Parkeerdienstverlening gemeente Heerenveen – Aanbestedingsnieuws

Parkeerdienstverlening gemeente Heerenveen

Parkeergarage Geert Willigens Heerenveen. Foto: Google Streetview

De gemeente Heerenveen heeft vanaf de start van betaald parkeren in Heerenveen de verschillende taken op het gebied van parkeerbeheer uitbesteed aan een marktpartij. De laatste aanbesteding “parkeerbeheer Heerenveen” heeft in 2014 plaatsgevonden. Op 1 april 2024 eindigt de overeenkomst met de huidige dienstverlener. De gemeente wil de verschillende taken op het gebied van parkeerbeheer opnieuw aanbesteden. De gemeente wenst hiervoor één overeenkomst af te sluiten met een marktpartij.

In het centrum van Heerenveen en de aanliggende woonwijken is gereguleerd parkeren van toepassing. In het centrum zijn de parkeerlocaties op straat ingericht met betaald parkeren. In de aanliggende wijken is aan de rand van het centrum eveneens sprake van betaald parkeren. Delen van deze wijken zijn ingericht met belanghebbenden parkeren. Tevens is in het centrum nu één locatie met achteraf betaald parkeren. Dit betreft de Geerts Willigen Garage. Een ondergrondse parkeergarage met twee parkeerlagen onder het GW-plein. Op dit moment wordt de bouw van een tweede ondergrondse parkeergarage in het centrum van Heerenveen voorbereid. Als onderdeel van een verdere transitie van het centrumgebied. Deze twee-laags garage met
een capaciteit van 372 parkeerplaatsen komt onder het BK-plein. Het straat parkeren op deze locatie wordt verminderd van 275 parkeerplaatsen naar 136 parkeerplaatsen. De planning is dat de nieuwe garage in 2026 gereed is.

Onder het parkeerbeheer in het Centrumgebied valt ook de handhaving van de geslotenverklaring in het centrumgebied van Heerenveen. Handhaving vindt plaats door middel van camera’s. Overtredingen dienen te worden beoordeeld en worden doorgezonden naar het CJIB. Rondom het stationsgebied van Heerenveen is tevens gereguleerd parkeren van toepassing. Aan de centrumzijde zijn de parkeerplaatsen als parkeerschijfgebied ingericht. Aan de zijde van de wijk Nijehaske is sprake van betaald parkeren op het parkeerterrein bij het NS Station. De aanliggende wijk is gedeeltelijk ingericht met belanghebbenden parkeren. Onder het parkeerbeheer in dit gebied valt ook het beheer van foutief gestalde fietsen in het Stationsgebied. Ook het beheer van foutief gestalde fietsen rondom de kantoren aan de K.R Poststraat in Heerenveen valt onder het parkeerbeheer. Tot slot zijn in het Stadiongebied, ter hoogte van het appartementencomplex La Ronduite en het SC Heerenveen stadion, twee parkeerlocaties ingericht als parkeerschijfgebied. Het stadiongebied wordt de komende jaren verder ontwikkeld als woon- en werkgebied.

De opdracht betreft het parkeerbeheer van de parkeergarage Geerts Willigen. Het beheertakenpakket omvat op hoofdlijnen de volgende onderdelen:
1. de verzorging van de parkeerdienstverlening op een constant en hoog kwaliteitsniveau;
2. het veilig, heel en schoonhouden van de parkeervoorzieningen;
3. het in operationele en financiële zin ten uitvoer brengen van het parkeerbeleid, en
4. het voeren van de volledige administratie (operationeel en financieel) en de verzorging van de bijhorende rapportages.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het prijs- en locatiebeleid en (de ontwikkeling van) de producten. De opdrachtgever bepaalt hiermee zowel de hoogte als de structuur van de geldende parkeertarieven alsmede de aard en omvang van de producten die de opdrachtnemer voor de parkeervoorzieningen kan uitgeven.

Opdrachtgever zal een raamovereenkomst aangaan met de opdrachtnemer. De ingangsdatum van deze overeenkomst is 1 april 2024 en heeft een vaste looptijd van twee jaar.  De raamovereenkomst kan drie keer optioneel worden verlengd voor de duur van telkens twee jaar. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de Europese openbare procedure.

Bron: Tenderned woensdag 22 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317448

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 november 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *