Stroomvoorziening Tilburgse Kermissen – Aanbestedingsnieuws

Stroomvoorziening Tilburgse Kermissen

draaimolen kermis

De gemeente Tilburg organiseert jaarlijks de Tilburgse kermis met honderden kermisattracties. Een lint van ongeveer 3,5 km loopt dwars door de binnenstad. Verder organiseert de gemeente Tilburg een drietal dorpskermissen per jaar, te weten in Berkel-Enschot, Udenhout en de Reeshof. De gemeente is belast met het aansluiten van de kermisattracties op een stroomnet en er op toe te zien dat de attracties veilig zijn aangesloten. De opdrachtnemer dient er verder zorg voor te dragen dat de nodige verdeelkasten worden aangesloten en de voedingen aan te sluiten op de daartoe beschikbare kermistrafo’s en eigen kasten van de gemeente. Het huidige contract loopt af waardoor gemeente Tilburg genoodzaakt is om opnieuw aan te besteden in de
vorm van een Europese aanbesteding.

De opdracht betreft het volledig verzorgen van alle werkzaamheden met betrekking tot de stroomvoorziening van de kermissen in Tilburg, inclusief de bijbehorende evenementen en activiteiten. Hieronder vallen ook de nodige facilitaire voorzieningen die voor de kermis moeten worden getroffen, maatregelen in het kader van veiligheid, het beheer van woonwagendorpen, pakwagenterreinen, transferia, voorzieningen voor de afsluitende show en eventuele derde partijen die hun producten op de kermis willen aanbieden. Dit houdt in dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het aansluiten en voorzien van stroom het veilig wegwerken van kabels om struikelgevaar te voorkomen, het controleren van de aansluitingen, het maken van
afspraken met Enexis over het gebruik van de vaste kermistrafo’s en het adequaat handelen bij eventuele storingen. Daarnaast draagt de opdrachtnemer de verantwoordelijkheid voor het innen van de gelden die de kermisexploitanten aan de gemeente Tilburg moeten betalen voor het verbruik van elektriciteit voor de attracties.

De af te sluiten overeenkomst treedt (vooralsnog) in werking op 1 april 2024 en loopt initieel tot en met 31 maart 2026. Na deze initiële periode bestaat er een optie tot eenzijdige door de aanbestedende dienst in te roepen verlengingsmogelijkheid van tweemaal één jaar. Tilburg volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

 

Bron: Tenderned dinsdag 21 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317264

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 22 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *