Food, non food en beverages – Terra – Aanbestedingsnieuws

Food, non food en beverages – Terra

Afbeelding van Lindsey White (https://pixabay.com/nl/users/digitalphotolinds-2029490/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1216048) via Pixabay

Onderwijsgroep Noord is een bestuurlijke samenwerking van Terra en rsg de Borgen. Binnen Onderwijsgroep Noord werken zo’n duizend medewerkers op achttien vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe. De scholen van Onderwijsgroep Noord worden bekostigd door de overheid en hebben daarom een (Europese) aanbestedingsplicht. Vanwege deze aanbestedingsplicht zijn in 2013 food, non food en beverages Europees aanbesteed. Dit heeft vervolgens geleid tot een raamovereenkomst voor de
looptijd van vier jaar. Omdat de raamovereenkomst eindigt, wordt de opdracht opnieuw uitgezet. Daarom zoekt aanbesteder per december 2022 een food, non food en beverages leverancier die de instellingen van Onderwijsgroep Noord maximaal op dit terrein ontzorgt.

Het doel van de aanbesteding is het contracteren van één opdrachtnemer die de levering ten behoeve van de kantines en het onderwijs kan uitvoeren conform het door de opdrachtgever gestelde Programma van Eisen. Gezien de aard van de opdracht, zijnde routinematige (herhalings)inkopen waarvan er een lage complexiteit en hoge mate van standaardisatie is, kiest Onderwijsgroep Noord ervoor om voor deze aanbesteding één raamovereenkomst af te sluiten. De opdracht wordt gegund volgens het gunningsprincipe economisch meest voordelig inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

De af te sluiten raamovereenkomst heeft als ingangsdatum 1 december 2022. Gezien de impact op de organisatie om elke vier jaar van leverancier te wijzigen is de gewenste looptijd twee jaar met tweemaal de optie om met twaalf maanden te verlengen. Per Stichting (Onderwijsgroep Noord, rsg de borgen en Terra) zal apart een Koop- en Leveringsovereenkomst worden afgesloten met dezelfde contractvoorwaarden. Koper is gerechtigd om gedurende de contractperiode nieuwe leverlocaties en -tijden toe te kunnen voegen en leverlocaties kunnen afvloeien.

Bron: Tenderned zondag 17 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267556

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *