Parkeerbeheer gemeente Oosterhout – Aanbestedingsnieuws

Parkeerbeheer gemeente Oosterhout

Foto: © Gemeente oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft twee parkeergarages in het centrum van Oosterhout in eigendom en exploitatie. De parkeergarage Arendshof is in december 2020 verworven door de gemeente en wordt vanaf 1 februari 2023 in beheer overgenomen door de gemeente van Q-Park. Parkeergarage Basiliek is altijd al bij de gemeente in eigendom geweest. Van deze
parkeergarage loopt de huidige beheerovereenkomst op 31-1-2023 af. Parkeergarage Basiliek is een parkeergarage die ligt tussen de Markt (het horecaplein), het theater de Bussel en de woonwijk Santrijn. Bezoekers van het theater en de horeca vormen een belangrijke doelgroep voor deze parkeergarage. De parkeergarage heeft nu een beperkte functie voor het winkelende publiek in het centrum. Een aantal bewoners uit de omgeving heeft een abonnement in de parkeergarage.
Parkeergarage Arendshof is tot op heden onderdeel van het winkelcentrum Arendshof en vervult vooral een functie voor bezoekers van dit winkelcentrum en de rest van de binnenstad. Echter de functie en omvang van deze parkeergarage verandert de komende jaren. Winkelcentrum Arendshof wordt de komende jaren deels gesloopt en verbouwd. Op de plek van het winkelcentrum komen woningen (als onderdeel van de herontwikkeling van het Bankenplein) en zeer waarschijnlijk het nieuwe gemeentehuis. Dat betekent dat de functie van de parkeergarage ook gaat veranderen. Een deel van de parkeergarage wordt gesloopt (circa 70 parkeerplaatsen) en een deel van de parkeergarage zal waarschijnlijk verbouwd worden tot kantoorruimte (als onderdeel van de voorziene verhuizing van het gemeentehuis).. De parkeergarage blijft dienst doen als parkeergarage voor bezoekers van het centrum, maar krijgt daarnaast een functie voor toekomstige bewoners en werknemers en bezoekers van
het gemeentehuis. Tijdens de sloop en bouwwerkzaamheden ontstaat er mogelijk ook overlast in en rondom de parkeergarage. Van de beheerder wordt gevraagd om hier flexibel op in te spelen.

De opdracht betreft:
Het uitvoeren van het beheer voor parkeergarages Arendshof en Basiliek in Oosterhout. De gemeente Oosterhout is eigenaar en exploitant van beide parkeergarages. De gemeente Oosterhout geeft geen (omzet)garanties. Inschrijvers kunnen aan deze
gegevens dan ook geen (impliciete) verwachtingen en/of rechten ontlenen. Voor een uitvoerige beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar het programma van eisen.

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen (nadere omschrijving is opgenomen in PvE):
Operationeel beheer
▪ Gedeeltelijk beheer op locatie;
▪ Beheer op afstand via een centrale meldkamer;
▪ Schoonmaak van parkeergarages.
Technisch beheer
▪ Beheer van de contracten met de verschillende leveranciers;
▪ 1e– lijn onderhoud van de parkeerapparatuur en technische installaties.
Administratief beheer
▪ Beheer van het administratieve proces;
▪ Rapporteren van het gebruik van de parkeergarages.
Abonnementen beheer
▪ Uitgifte van abonnementen;
▪ Financiële afhandeling van de abonnementen;
▪ Activeren en blokkeren van abonnementen.

De aanbestedende dienst voert in deze aanbesteding de openbare procedure. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vijf jaar. De overeenkomst wordt aan het einde van deze periode steeds stilzwijgend worden verlengd met vijf keer twee
jaar, tenzij een van de partijen de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van minimaal negen maanden. Voorzien is dat de overeenkomst op 1 februari 2023 in werking treedt. De overeenkomst wordt gegund aan één inschrijver en wel die inschrijver die de beste prijs-kwaliteitsverhouding (EMVI) heeft op basis van het gunningscriterium Prijs per Punt.

Bron: Tenderned zondag 11 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271986

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *