PIANOo publiceert marktvisie circulaire scholen – Aanbestedingsnieuws

PIANOo publiceert marktvisie circulaire scholen

PIANOo heeft een marktvisie gepubliceerd over circulaire scholen. Het gaat daarbij niet zo zeer om de vorm van de school alswel om de vorm van het inkoopbeleid, voor het verduurzamen van schoolgebouwen. Dat is nodig voor de rijksambitie om het energiegebruik van de scholen terug te dringen. De marktvisie is opgesteld door een buyer group, de Buyer Group circulaire scholen

In een buyer group zitten marktpartijen en de overheid bij elkaar voor het opstellen van die marktvisies. De Buyer group spreekt over die ambities het volgende: ”

Buyer Group circulaire scholen zet zich in om krachten te bundelen en circulaire ambities te formuleren met als doelen om scholen, gemeenten en de markt dichter bij elkaar te brengen, duurzaamheidsimpact te vergroten. En circulaire schoolgebouwen te creëren.”

De Marktvisie moet een handreiking zijn aan scholen en gemeenten om circulaire ambities te formuleren.

In deze Marktvisie wordt omschreven hoe de deelnemers in de Buyer Group tot de aanpak en ontwikkeling kwamen van de handreiking Ambitieweb Circulaire Scholen. Dit Ambitieweb helpt scholen en gemeenten om circulaire ambities te bepalen en een vertaalslag te maken richting de uitvraag. Door de tool te doorlopen, wordt er op een gestructureerde wijze belangrijke informatie ontsloten voor de ambitievorming en aanbesteding. Scholen en gemeenten gaan hierbij in dialoog om te achterhalen wat zij willen bereiken op gebied van circulariteit, om en zo tot een breed gedragen ambitie te komen. Ook volgt een dialoog met de markt voor het aandragen van oplossingen om de circulaire ambitie te realiseren.

Bron: https://www.pianoo.nl/nl/actueel/nieuws/marktvisie-en-inkoopstrategie-circulaire-scholen

©Zaz 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *