Busvervoer – Stg. Veluwse Onderwijsgroep – Aanbestedingsnieuws

Busvervoer – Stg. Veluwse Onderwijsgroep

In de huidige situatie maakt de Veluwse Onderwijsgroep gebruik van meerdere vervoerders voor het busvervoer. In de jaren voor COVID-19 werd er op stichtingsniveau jaarlijks ongeveer € 300.000,- aan busvervoer uitgegeven. De Veluwse Onderwijsgroep heeft besloten om het busvervoer Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 1 januari 2023 ingaan. De aanbesteding busvervoer is onderverdeeld in de volgende twee percelen:
Perceel 1
Eéndaagse ritten. Met de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de overeenkomst gesloten.
Met de inschrijver die als nummer twee in de rang is geëindigd, wordt de waakvlamovereenkomst gesloten.
Perceel 2
Meerdaagse ritten. Met de drie inschrijvers die een inschrijving hebben ingediend met de beste, op één na
beste en op twee na beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de overeenkomst gesloten.

De scope van de opdracht busvervoer bestaat uit de volgende twee percelen:
Perceel 1
Het uitvoeren van alle eendaagse ritten voor alle PO en VO scholen en het Servicebureau van de Veluwse Onderwijsgroep. Ritten worden aangevraagd en verstrekt door de individuele scholen. Pakketreizen (totaalpakketten waarbij vervoer en bijvoorbeeld skiverhuur in één geboekt worden) kunnen optioneel onderdeel uitmaken van de opdracht, maar deze kunnen ook bij andere partijen ondergebracht worden. De omvang van de opdracht kan per jaar verschillen en kan in de loop der jaren af- of toenemen als gevolg van wijzigingen in het aantal leerlingen en/of als gevolg van veranderingen in de onderwijsprogramma’s.
Perceel 2
Het uitvoeren van alle Meerdaagse ritten voor met name alle VO scholen en indien van toepassing voor de PO scholen en het Servicebureau. Pakketreizen (totaalpakketten waarbij vervoer en accommodatie in één geboekt worden) kunnen optioneel onderdeel uitmaken van de opdracht, maar deze kunnen ook bij andere partijen ondergebracht worden. Per aanvraag van een meerdaagse rit wordt onder de drie opdrachtnemers een minitender georganiseerd voor de betreffende rit. Per aanvraag wordt aan de winnende opdrachtnemer van de minitender een opdracht verstrekt voor het busvervoer van de betreffende meerdaagse rit. Minitenders worden door de individuele scholen uitgezet en gegund.

De looptijd van de overeenkomst is vastgesteld op zesendertig maanden, ingaande op 1 januari 2023. Optiejaren: driemaal één jaar. Optiejaren worden onder gelijkblijvende condities en voorwaarden (met uitzondering van de toegestane indexering zoals opgenomen in de overeenkomst) uitsluitend op initiatief van opdrachtgever geëffectueerd. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned zondag 11 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/271866

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *