Parkeer management systeem parkeergarages Haarlem – Aanbestedingsnieuws

Parkeer management systeem parkeergarages Haarlem

Een der parkeergarages. Foto: Google Maps.

De gemeente Haarlem is eigenaar van 6 parkeergarages in de binnenstad welke een belangrijke rol spelen in het parkeer domein van de stad. De exploitatie, onderhoud en beheer van de parkeergarages is ondergebracht bij Parkeerservice Spaarnelanden. Dit zal ook in de toekomst zo blijven. De parkeersystemen in de garages zijn technisch aan het einde van de levensduur aangekomen. Daarbij voldoen de systemen ook niet meer op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Daarom is besloten om tot vervanging over te gaan.

De gemeente Haarlem wil burgers, bezoekers en bedrijven in de gelegenheid stellen zoveel mogelijk parkeer- en verblijfsproducten zelf te regelen via internet, (waar mogelijk) zonder tussenkomst van een medewerker. Opdrachtgever wil daarom beschikken over een beproefde, gebruiksvriendelijke en toekomstbestendige Parkeer Management Systeem, hardware en software, met als doel het verhogen van de bezettingsgraad en de aangeboden service van de parkeergarages.

De scope van de aanbesteding en de odracht is: gebruiksrecht van een beproefd, gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig systeem, inclusief bijbehorende dienstverlening (waaronder tenminste implementatie en integratie, onderhoud, support, doorontwikkeling, privacy, informatiebeveiliging) voor de gemeente Haarlem. De vervanging van de parkeersystemen omvat een Parkeer Management Systeem met onder andere de onderstaande onderdelen:
• Software functionaliteiten en koppelingen ten behoeve van de Meldkamer van Spaarnelanden
• Software functionaliteiten ten behoeve van het beheer en exploitatie van de parkeersystemen
• Software functionaliteiten ten behoeve van parkeerders, bedrijven en bewoners voor onder
andere betalen, reserveren en beheren van abonnement gegevens.
• Software functionaliteiten ten behoeve van het gebruik en beheer van intercom systemen.
• Software functionaliteiten ten behoeve van het gebruik, opslag en beheer van beveiligings/overzichts camera’s.
• Koppelingen met externe partijen en klantspecifieke systemen, zoals belparkeren, vergunningensysteem Haarlem via NPR, financiële providers, betaalproviders.
• Fysieke parkeerapparatuur en betaalautomaten in de parkeergarages, inclusief fundering.
• Bekabeling (datacommunicatie en energievoorziening) in de parkeergarages van de fysieke parkeerapparatuur, betaalautomaten, deurlezers, beveiligings- en overzichtcamera’s en intercom’s naar de switches en energievoorziening.
• actieve apparatuur (switches) in de parkeergarages
• Intercomsystemen in de parkeersystemen, betaalautomaten, deurlezers, en het intercom managementsysteem
• Pinhole intercom camera’s in betaalautomaten en deurlezers, de beveiligingscamera’s, overzichtscamera’s en het video managementsysteem.
• Meldkameroplossing (SaaS) met integratie van intercom en beeld.
• Aansturing van PRIS, rijstrooksignalering, deurtoegang, (toekomstige) speedgates.
• Koppeling met Brand Meld Installaties in de parkeergarages.
• Intercom systemen in de liften.
• Migratie van de huidige situatie (data) naar de nieuwe systemen
• Opleidingen en documentatie
De huidige situatie is het uitgangspunt voor de aantallen hardware. Deze aantallen kunnen tijdens en na de aanbesteding veranderen. Tijdens de looptijd van de overeenkomst voorzien we een uitbreiding van de aantallen camera’s en deurlezers. De prijzen van de individuele componenten als aangegeven in het prijzenblad zijn vast en vormen de basis voor meer of minderwerk. Gezien het publieke karakter en daaraan gekoppelde negatieve pers bij het niet functioneren van de
systemen, maar ook de effecten op de exploitatie van de garages, is de beschikbaarheid van de endto-end dienstverlening essentieel. De parkeersystemen dienen daarom bij een stroomuitval of het wegvallen van de netwerkverbindingen naar het datacenter minimaal vier uur autonoom kunnen functioneren. Spaarnelanden heeft ten alle tijden inclusief in het geval van een calamiteit toegang tot de meldkamer functionaliteiten op iedere locatie op het netwerk. De dienstverlening van Spaarnelanden omvat alle relevante meldkamerhandelingen, 1e lijns preventief en correctief onderhoud, en aansturing 2e lijns onderhoud en beheer. Vanwege de hoge dynamiek in het parkeer- en verblijfsdomein stelt opdrachtgever daarnaast eisen aan de flexibiliteit van de inrichting van de applicatie om innovatieve parkeer- en verblijfsproducten te kunnen ondersteunen. Voor meer informatie verwijst odrachtgever u graag naar het Programma van Eisen.

De financiële waarde en omvang van de opdracht (inclusief onderhoud) wordt geschat op €1.200.000,- excl. btw voor de gehele looptijd van de overeenkomst inclusief optionele verlengingen. Gelet op de planning van deze aanbestedingsprocedure en de interne planning ten behoeve van het vaststellen en vrijgeven van de totale financiële middelen bestaat de mogelijkheid voor een gefaseerde opdrachtverstrekking.

Om de Inschrijvers meer inzicht te geven in de opdracht is er gelegenheid de betreffende locatie(s) te bezichtigen. Deze schouw zal plaats vinden op 5 augustus 2022 (verdere informatie volgt in bevestigingsmail). De inschrijvers dienen uiterlijk 1 augustus 2022 kenbaar te maken dat zij aan deze schouw deel willen nemen door aanmelding via de berichtenmodule in Tenderned. Inschrijvers mogen hieraan met maximaal twee personen deelnemen. Na sluiting van bovenstaande termijn ontvangen de aangemelde inschrijvers een schriftelijke uitnodiging voor deelname. Alle vragen naar aanleiding van de schouw dienen voor 23 augustus 2022 12.00 uur te worden ingediend.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier  jaar, met een optionele verlenging van zesmaal twaalf  maanden tegen tenminste dezelfde voorwaarden. De ingangsdatum van de overeenkomst is vermoedelijk 22 december 2022. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Gegund wordt er op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 21 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267915

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *