Panoramabeelden voor het Kadaster – Aanbestedingsnieuws

Panoramabeelden voor het Kadaster

Het Kadaster koopt sinds 2009 jaarlijks panoramabeelden in van de openbare wegen van het gehele in Europa gelegen Nederlandse grondgebied. Deze beelden worden in allerlei Kadastertaken toegepast. Naast gebruik in het kader van de voorbereiding van landmeetkundige veldwerkzaamheden en de incidentele inzet voor maatwerkprojecten kent met name het bijhoudingsproces van de Basisregistratie Topografie (BRT) een hoge mate van gebruik van de panoramabeelden. Dit bijhoudingsproces zal de komende jaren in het kader van het overheidsprogramma DiS Geo (zie https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/doorontwikkeling-in-samenhang) ingrijpend worden gewijzigd. De verwachting is dat het gebruik van de panoramabeelden voor dit proces daardoor op termijn sterk zal afnemen. De Panoramabeelden dienen beschikbaar te worden gesteld middels een webservice inclusief viewer.

Het Kadaster wenst met één inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving heeft gedaan een overeenkomst te sluiten. De toekomstige opdrachtnemer, alsmede de door de opdrachtnemer te leveren diensten, moeten hierbij voldoen aan de door Het Kadaster te stellen voorwaarden.  Het Kadaster gaat uit van een geraamde totale waarde van de Overeenkomst (inclusief optiejaren/opties) van
ca. € 4.100.000,- (exclusief btw).  
Het Kadaster kan echter geen garantie afgeven voor het aantal te verstrekken opdrachten en de te
verwachten omzet voor de komende contractperiode. H
et Kadaster is voornemens een overeenkomst te sluiten met een leverancier voor de levering van panoramabeelden voor een periode van één jaar met optioneel drie keer de mogelijkheid tot verlenging met één jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2021. Voor de webservice geldt een gelijke duur, vermeerderd met (maximaal) twee jaar.

De sluitingsdatum voor het indienen van de inschrijving is gesteld op 15 oktober 2020 om 10.00 uur Nederlandse tijd. Na de sluitingstermijn is het technisch gezien niet meer mogelijk om een inschrijving in te dienen. Er wordt dringend geadviseerd om niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van een inschrijving. 

Bron: Tenderned 24 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203270

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *