Herinrichting Kerkstraat tussen Leidsegracht en Amstel Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Kerkstraat tussen Leidsegracht en Amstel Amsterdam

De huidige Kerkstraat
Foto: Google Streetview

Amsterdam gaat de openbare ruimte in de Kerkstraat opnieuw inrichten. De straat wordt overzichtelijker en veiliger. Samen met bewoners en ondernemers heeft de stad een ontwerp gemaakt dat past bij het gebruik van de straat. Er komen meer fietsparkeerplekken, boombakken en ondergrondse afvalcontainers. Hierdoor komt er minder ruimte in de straat voor auto’s. Het aantal autoparkeerplaatsen in de straat daalt. Er komen nieuwe parkeerplekken voor auto’s beschikbaar voor vergunninghouders in de Vijzelgrachtgarage en de Prins en Keizergarage.

Het uit te voeren werk in deze aanbesteding  is gelegen in de Kerkstraat en Nieuwe Kerkstraat in de gemeente Amsterdam. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

  • opbreken van asfaltbetonverharding en fundering;
  • opnemen van bestrating;
  • ontgraven, aanvullen, afwerken en vervoeren van grond;
  • aanbrengen van betonputten voor ondergrondse containers;
  • aanbrengen steenfundering en betonfundering;
  • aanbrengen van straatwerk;
  • leveren en aanbrengen van natuursteen banden;
  • vervangen van hangende openbare verlichting;
  • uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

De raamovereenkomst bestaat uit drie percelen, te weten:
Perceel H: Herinrichting (delen van de) Kerkstraat en Nieuwe Kerkstraat;
Perceel NS1: Levering natuursteen voor (delen van de) Kerkstraat en Nieuwe Kerkstraat conform inschrijfmonster NS1;
Perceel NS2: Levering natuursteen voor (delen van de) Kerkstraat en Nieuwe Kerkstraat conform inschrijfmonster NS2.

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van maandag 7 december 2020 tot en met vrijdag 29 december 2023 met een optie voor verlenging van 1 jaar. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald. Per deelopdracht kunnen data voor ingebruikname dan wel data voor mijlpalen worden bepaald.

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht op houding en gedrag om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede ‘wederkerige prestatiemeting’ te komen. Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en de samenwerking door het invullen van het eindbeoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor de betreffende opdrachtnemer en de opdrachtgever.
De laatste drie eindmetingen wegen mee in het selectieproces voor nieuwe opdrachten binnen de groslijsten. Een bedrijf met de hogere scores dan andere opdrachtnemers n.a.v. eerder uitgevoerde projecten voor de gemeente Amsterdam maakt meer kans om opnieuw te worden uitgenodigd tot het doen van een aanbieding. De gewogen prestaties mogen ook als motivering bij de selectie tijdens MVO buiten de groslijsten om gebruikt worden.

Bron: Tenderned 24 augustus 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/203229

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *