Padenstructuur Scheveningse bosjes herstructureren – Aanbestedingsnieuws

Padenstructuur Scheveningse bosjes herstructureren

Scheveningse bosjes vanaf Kerkhoflaan. Foto: Google Streetview

De gemeente Den Haag heeft het voornemen een  RAW-raamovereenkomst af te sluiten voor het verbeteren van de padenstructuur in de Scheveningse bosjes. Het ingenieursbureau van de gemeente heeft hiervoor een padenvisie opgesteld voor de recreatieve paden met betrekking tot de hiërarchie, herkenbaarheid en uitstraling. Daarnaast is er een signatuur vastgesteld die bestaat uit het type meubilair, bebording en bewegwijzering, kleurgebruik en herkenbaarheid. De padenvisie en signatuur zijn verwerkt in het definitieve ontwerp van de Scheveningse Bosjes. Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Den Haag, in het park Scheveningse Bosjes ten zuiden van de Professor B.M. Teldersweg. Het gebied grenst aan de volgende straten:
● Scheveningseweg;
● Professor B.M. Teldersweg;
● VerHuellweg;
● Kerkhoflaan;
● Ary van der Spuyweg.
Werkzaamheden
Het grootste gedeelte van het werk gaat om de verharding van paden die vervangen wordt (halfverharding en asfalt), straatmeubilair wordt vervangen en herpositioneerd, markante entrees worden ingericht volgens de signatuur en bijkomende werkzaamheden.

De fictieve hoeveelheden in de RAW-raamovereenkomst geven een indicatie van de hoeveelheden die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. Echter wordt de raamovereenkomst beperkt door een maximale waarde van €2.500.000,- waarbij er een omzet wordt gegarandeerd van €1.600.000,-. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden die verricht moeten worden zullen in de eerste deelopdracht terechtkomen, dit zal naar verwachting in de buurt van de gegarandeerde omzet liggen. Opvolgende deelopdrachten zullen een beperkte omvang hebben. Opdrachtgever wenst een overeenkomst aan te gaan met opdrachtnemer voor een initiële termijn van twee jaar, met aan opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot verlenging van eenmaal één jaar. Opdrachtgever volgt met deze aanbesteding een openbare procedure. Bezichtiging van het werkterrein kan op eigen gelegenheid plaatsvinden, zonder begeleiding van de aanbestedende dienst. De aanbesteding verloopt via Mercell https://s2c.mercell.com/today/59590

 

Bron: Tenderned woensdag 29 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/318225

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 30 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *