Navigatie en informatie Software VR Noord- en Oost- Gelderland – Aanbestedingsnieuws

Navigatie en informatie Software VR Noord- en Oost- Gelderland

Foto: Pixabay.com

De  Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland is op zoek naar een opdrachtnemer die software kan leveren voor navigatie. Het navigatiesysteem is ingericht om bij alarmeringen automatisch de route te berekenen naar een incident en het voertuig daarheen te navigeren.
Daarnaast is de aanbestedende dienst op zoek naar een opdrachtnemer die software kan leveren voor de operationele informatie voorziening. Het operationele informatiesysteem voorziet de operationele eenheid van actuele incident en object informatie.

De operationele voertuigen zijn allen voorzien van navigatie- en informatiesystemen. De huidige zelfontwikkelde Memex software is kwetsbaar in beheer en er is vastgesteld dat de bestaande navigatie-oplossing end-of-life is. Beide systemen dienen derhalve vervangen te worden. Het doel van de aanbesteding is het aanschaffen in twee percelen van software ten aanzien van routeberekening en navigatie en software die voorziet in actuele incident- en objectinformatie. De aanbestedende dienst heeft de opdracht onderverdeeld in de volgende percelen:
Perceel 1: Software navigatie
De aanschaf van software voor het navigeren van operationele eenheden vanaf de huidige
locatie naar de incident locatie op het moment van alarmering.
Perceel 2: Software operationele informatie voorziening
De aanschaf van software om bij een incident de GHOR, operationele brandweereenheden en -functionarissen te kunnen voorzien van actuele informatie over de locatie en de omgeving van het incident.

De aanbestedende dienst wenst een overeenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer per perceel. De aanbestedende dienst wenst deze systemen te koppelen met elkaar én met andere systemen, zoals de wegstatusmodule SafetyCT en het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS). Dit alles om het beheergemak te verhogen en dubbele werkzaamheden te voorkomen. Er is behoefte aan een efficiënte oplossing om de processen voor navigatie en operationele informatie voorziening maximaal te ondersteunen. De opdrachtgever is op zoek naar een partij die 24/7 support, service en ondersteuning kan bieden en beschikbaar is voor urgente issues.

Hooflijnen gevraagde dienstverlening
• Levering van software systemen op basis van SAAS-oplossing
• Ondersteuning implementatie
• Ondersteuning data migratie
• Ondersteuning scholing medewerkers
• Onderhoud en updates
• Support / technisch beheer / helpdesk

De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van vier jaar. De aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid om de overeenkomst per perceel viermaal onder dezelfde voorwaarden te verlengen met een periode van twee jaar. aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned woensdag 29 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/318104

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 30 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *