Overslaan (optioneel), transport en verwerken oud papier en karton regio Gooi en Vechtstreek – Aanbestedingsnieuws

Overslaan (optioneel), transport en verwerken oud papier en karton regio Gooi en Vechtstreek

Foto: Pixabay.com/Pexels

Jaarlijks wordt door de aanbestedende dienst circa 12.000 ton huishoudelijk oud papier en karton (OPK)  ingezameld. Door de aanbestedende dienst worden geen garanties afgegeven voor hoeveelheden in de toekomst, inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan opgegeven hoeveelheden.


De opdracht bestaat in ieder geval uit:
1. Transport vanaf de Overslaglocatie naar de Verwerkingslocatie
2. Verwerken van het OPK

De opdracht kan uitgebreid worden met:
Het ter beschikking stellen van een overslaglocatie, inclusief alle benodigdheden zoals een weegbrug, weegsoftware, kraan/shovel, personeel et cetera. De overslaglocatie dient zich binnen een straal van 10 km van het hoofdkantoor van de GAD aan de Hooftlaan 32, 1401 EE Bussum te bevinden. De overslaglocatie dient doordeweeks geopend te zijn van 10.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdagen van 11.00 uur tot 15.00 uur. De aanbestedende dienst beschikt momenteel niet over een overslaglocatie voor het OPK. De aanbestedende dienst overweegt om zelf een overslaglocatie OPK in te richten, echter laat het besluit hiertoe afhangen van de mogelijkheden en kosten van de inschrijver om hierin zelf te voorzien.
De aanbestedende dienst stelt het hebben van een overslaglocatie niet verplicht en geeft inschrijvers daarom de gelegenheid om met 2 prijsaanbiedingen in te schrijven.

1. Prijsaanbieding 1 exclusief overslaglocatie (verplicht om in te dienen), waarbij de inschrijver geen overslaglocatie ter beschikking stelt en uitsluitend het transport van de overslaglocatie naar de Verwerkingslocatie en het verwerken van het OPK verzorgt. De aanbestedende dienst beschikt over en faciliteert de overslaglocatie.

2. Prijsaanbieding 2 inclusief overslaglocatie (optioneel), waarbij de inschrijver beschikt over een overslaglocatie inclusief alle benodigdheden t.b.v. overslag, wegen, registreren et cetera. Op de overslaglocatie wordt het OPK door de contractant geaccepteerd, gewogen en geregistreerd. De weeggegevens worden naar de opdrachtgever gestuurd, die ze gebruikt om de verenigingen uit te betalen.

Per inschrijver wordt op basis van een kosten/batenanalyse gekeken welke aanbieding het meest voordeling is, aanbieding 1 of aanbieding 2. Op het voor de aanbestedende dienst meest voordelige aanbod, wordt de gunningsbeslissing gebaseerd.
De opdracht omvat niet:
1. Het faciliteren en aansturen van de planning & organisatie van de inzameling
2. De inzameling zelf
De Aanbestedende dienst verzorgt deze werkzaamheden zelf, deels met de inzet van vrijwilligers van verenigingen, deels met de inzet van (ingehuurde) professionals. 

De aanbestedende dienst wil één overeenkomst afsluiten met één contractant voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, met een optie om met wederzijds goedvinden de overeenkomst drie keer met één jaar te verlengen.

Bron: Tenderned 6 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/191842

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *