Outsourcing ICT beheer – Gemeente Maassluis – Aanbestedingsnieuws

Outsourcing ICT beheer – Gemeente Maassluis

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: Pexels.com

De aanbestedende dienst, de gemeente Maassluis wenst het IT beheer van de IT infrastructuur over te dragen aan een
externe beheerpartij inclusief het beheer van Microsoft 365 Clouddienst. Ondersteunende argumenten hierbij zijn:
• Generieke IT-infrastructuur en het beheer daarvan worden dermate complex dat het een steeds grotere uitdaging wordt om de kennis binnen de eigen organisatie(‘s) op een adequaat niveau te houden;
• Door het afnemen van IT beheer op server-, storage- en back-up-infrastructuur kunnen de diensten van de aanbestedende dienst zich meer op andere taken richten die op de business zijn gericht en ontstaat kwalitatief betere dienstverlening met
minder risico’s;
• De tendens dat gemeentelijk diensten op het internet 7×24 uur beschikbaar dienen te zijn en ook beheerd dienen te worden;
• Het toenemend belang en de toenemende complexiteit van beveiliging;
• De aanbestedende dienst wil in de opdrachtnemer een partner vinden die samen met haar de ontwikkelingen verder vormgeeft en daarbij zich ook proactief profileert en kansen en risico mitigerende adviezen aandraagt. De uitbesteding van het IT beheer omvat de diensten infra, netwerk, servicedesk, werkplekbeheer, technisch mobiel device management (MDM – EMS Intune) en technisch applicatiebeheer. De gemeente Maassluis beheerd na afronding van de aanbesteding geen eigen rekencentrum meer, maar zal wel regievoeren door ICT regisseurs. Het hele virtuele landschap van de aanbestedende dienst, omvattende de back-end servers met alle applicaties, toegang van de gebruikers, de storage, beveiliging en compliance van de omgeving volgens de richtlijnen uit de BIO en de netwerkomgeving, dient in beheer genomen te worden door de opdrachtnemer. Binnen de scope valt;
• Serverbeheer
o Beheer van de virtuele Windows en Linux server.
• Back-up infrastructuur inclusief beheer
• Uitwijk infrastructuur inclusief beheer
• Technisch applicatiebeheer (geïnitieerd na wijzigingsaanvraag vanuit opdrachtgever)
o Installeren updates/patches
• Servicedesk/ WPO
o eerste lijnsondersteuning
o tweede lijnsondersteuning

o Werkplekondersteuning
• Microsoft 365 beheer
o EMS Intune
o Teams
o Sharepoint
o Azure
• Gebruik bestaande Topdesk omgeving van gemeente Maassluis voor het melden, oplossen en afhandelen van het incidenten en problemen t.b.v. de ICT-omgeving.
• Gemeente Maassluis heeft de lead in het CAB/Wijzigingsbeheer en zal dienen als SPOC naar alle externe partijen.
• Deelname jaarlijkse audits t.b.v. de BIO/AVG. (Voorbeeld ENSIA audit)

Voor de over te dragen omgeving geldt dat deze up-to-date is waar het gaat om systeem- en virtualisatie software.

Deze opdracht betreft een overheidsopdracht voor het beheren van de IT omgeving bij de gemeente Maassluis met een geraamde waarde van €225.000,- excl. btw per jaar. De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, gepland van 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2026, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van viermaal één jaar. De overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door partijen.

De aanbestedende dienst volgt voor de aanbesteding een mededingingsprocedure met onderhandeling. De mededingingsprocedure met onderhandeling bestaat uit drie fasen: eerst een selectiefase gegadigde en daarna een selectie voor de ranking van vier partijen, daarna volgt de inschrijvingsfase. De selectiefase houdt in dat elke belangstellende ondernemer na publicatie van de aankondiging een verzoek tot deelname kan indienen (fase 1).

Bron: Tenderned vrijdag 10 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290995

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *