Concessie OV – Provincie Fryslân 2024-2034 – Aanbestedingsnieuws

Concessie OV – Provincie Fryslân 2024-2034

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

De aanbesteding van een nieuwe tienjarige busconcessie voor Fryslân had al in 2022 moeten plaatsvinden. Door de coronapandemie is deze aanbesteding destijds

©Zaz 2020

uitgesteld. Ter overbrugging zijn de provincie Fryslân en de huidige vervoerder Arriva voor de dienstregelingsjaren 2023 en 2024 een overbruggingsconcessie overeengekomen. De huidige overbruggingsconcessie eindigt in december 2024. De provincie wenst met deze aanbesteding te komen tot de gunning van de concessie aan één inschrijver.

Fryslân is een provincie met zo’n 650.000 inwoners, verdeeld over achttien gemeenten. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het openbaar busvervoer in Fryslân. De belangrijkste doelstellingen die de provincie met deze aanbesteding wil realiseren zijn:
• Zoveel mogelijk reizigers die de afgelopen jaren tijdens de coronapandemie verloren zijn terug in de bus krijgen én zoveel mogelijk nieuwe reizigers winnen.
• Het platteland van Fryslân zo goed mogelijk bereikbaar houden.
• Het openbaar busvervoer moet zo snel mogelijk worden verduurzaamd, en in ieder geval vanaf 2030 volledig emissievrij zijn.

Het concessiegebied omvat het grondgebied van alle Friese gemeenten. Binnen het genoemde grondgebied rijden op een aantal trajecten buslijnen die vallen onder een andere concessie. Deze grensoverschrijdende buslijnen zijn er ten behoeve van een samenhangend netwerk. Het exploiteren van deze buslijnen is geen onderdeel van de concessie of deze aanbesteding. Daarnaast zijn er buslijnen die tot de concessie horen, maar die deels in andere concessiegebieden liggen. Deze trajecten zijn wél onderdeel van deze aanbesteding.

De concessie gaat in op 15 december 2024 en kent een looptijd van tien jaar. De concessie loopt dus tot en met het einde van het dienstregelingjaar 2034 (uiterlijk 31 december 2034).

Naast het verzorgen van regulier Openbaar Vervoer bent u als concessiehouder verplicht om in het concessiegebied Flex-OV aan te bieden conform het Programma van Eisen.
Onder Flex-OV wordt verstaan vraagafhankelijk vervoer dat beschikbaar is op tijden dat geen Openbaar Vervoer wordt geboden. De Waddeneilanden zijn uitgezonderd van deze verplichting. De verplichting om Flex-OV aan te bieden is een aan de concessie verbonden voorschrift, ongeacht of het Flex-OV zelf kwalificeert als Openbaar Vervoer.

Gelet op de aard en omvang van de concessie volgt aanbesteder een Europese openbare procedure. De provincie Fryslân gunt de concessie aan de  inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving. Voor de gunning maken we gebruik van het criterium beste prijs-kwaliteitsverhouding. De inschrijving die naar ons oordeel de hoogste kwaliteit biedt voor de exploitatiebijdrage van €37.324.895,- die de provincie Fryslân ter beschikking stelt, wint de aanbesteding.

Bron: Tenderned vrijdag 10 maart 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/291018

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 13 maart 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *