Opwaarderen lettergebouwen C-D-E-F-G-J Oranjekazerne Schaarsbergen – Aanbestedingsnieuws

Opwaarderen lettergebouwen C-D-E-F-G-J Oranjekazerne Schaarsbergen

Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

De Lettergebouwen C-D-E-F-G en J uit bouwjaar 1955 verkeren in een matige conditie als gevolg van (langdurig) achterstallig onderhoud. Aanvankelijk was het plan om deze Lettergebouwen te vervangen voor nieuwbouw. I.v.m. aangescherpte milieu eisen is dit plan voor een onbepaalde periode in de ijskast gezet. Aangezien de behoefte naar huisvesting wel blijft bestaan is besloten de huidige gebouwen voor gebruik te handhaven. Als gevolg van dit besluit dienen de Lettergebouwen dusdanig opgewaardeerd te worden, dat deze nog voor de aankomende tien jaar (na realisatie) gebruikt kunnen worden als bureelgebouwen..

Het doel van de opdracht is:
– Het zodanig opwaarderen van de Lettergebouwen, met nadruk op het herstel van de schade veroorzaakt door het achterstallig onderhoud en het verbeteren van de werkomstandigheden, zodat de Lettergebouwen voor de komende tien jaar  als bureelgebouwen in gebruik kunnen blijven.
– Het opwaarderen van de Lettergebouwen geschiedt binnen de planning en binnen het inschrijvingsbudget.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
– deels slopen van bestaande verlaagde plafonds en het aanbrengen van nieuwe systeemplafonds inclusief nieuwe LED-verlichting inclusief de benodigde aanpassingen aan de elektrotechnische installatie;
– het aanpassen van de bestaande brandmeldinstallatie conform de huidige eisen;
– het aanpassen van de bestaande brandscheidingen conform de huidige eisen;
– het bouwkundig en installatietechnisch aanpassen en gedeeltelijk buiten werking stellen van de sanitaire ruimten;
– het gedeeltelijk vervangen van vloerbedekkingen en het opfrissen van de bestaande vloerbedekking;
– het gedeeltelijk uitvoeren van binnen schilderwerk.

De uitvoeringstermijn bedraagt vierenvijftig weken. Het betreft zes vrijwel identieke lettergebouwen (C-D-E-F-G en J) uit bouwjaar 1955. De individuele lettergebouwen omvatten circa 3200 m2 bvo verdeeld over drie bouwlagen te weten: de hoofdtrappenhuizen, een gedeeltelijke souterrain, de begane grond en de eerste verdieping. De gebouwen zijn uitgevoerd in een betonnen casco ingevuld met prefab betonnen gevelelementen over de langgevels en gevelmetselwerk op de kopgevels. De gevels zijn ingevuld met stalen en houten kozijnen.

Er is een mogelijkheid voor een schouw, deze vindt plaats op donderdag 1 september 2022 om 09.00 uur (einde 15.00 uur). Locatie: Oranjekazerne, Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW Arnhem.
Opmerkingen hierbij zijn:
• Per gegadigde mogen maximaal drie personen deelnemen aan het bezoek. Deze personen dienen zich te legitimeren met het geldig identiteitsbewijs zoals aangegeven in de aanmelding.
Ondernemingen kunnen zich aanmelden voor het bezoek van de locatie door uiterlijk maandag 29 augustus 2022, een bericht te sturen via de berichtenmodule van Tenderned. In het bericht dient te worden vermeld:
– de bedrijfsnaam;
– de voor- en achternaam;
– geboortedatum en geboorteplaats;
– type ID en ID-nummer van de personen die het bezoek aan de locatie namens de onderneming zullen bijwonen.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure. Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis
van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 30 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268704

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *