Levering, plaatsing, beheer en onderhoud pisbakken Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Levering, plaatsing, beheer en onderhoud pisbakken Den Haag

Foto: Haagsche Courant 30-6-1975. Collectie Haagse Beeldbank

Openbare toiletvoorzieningen zijn belangrijk voor de inwoners en bezoekers van een stad. In Den Haag is steeds meer vraag naar toegankelijke openbare toiletvoorzieningen. De gemeente Den Haag heeft het voornemen om in de komende jaren het aantal openbare toiletvoorzieningen in de stad uit te breiden.

Met deze aanbestedingsprocedure wenst de gemeente Den Haag een overeenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer voor het leveren en plaatsen van drie openbare toiletunits, inclusief beheer- en onderhoud voor een periode van twaalf jaar vanaf oplevering van de toiletunit(s). De opdrachtnemer plaatst de hele toiletvoorziening, dat houdt in toiletunit met schil, naar wens van de opdrachtgever. De opdrachtgever is voorbehouden om alleen een toiletunit uit te vragen, zonder schil, afhankelijk van de gekozen locatie. Door opdrachtgever zijn de volgende locaties voorzien voor het plaatsen van een toiletunit in de periode 2022-2023:
• Landschapspark Madestein;
• Scheveningse Bos;
De derde locatie wordt op een nader te bepalen moment aangewezen door de opdrachtgever. Indien een toilet door omstandigheden niet geplaatst kan worden in het jaar 2023, zal uitloop naar 2024 voor het plaatsen van een toilet mogelijk zijn. Vanaf 2024 verwacht opdrachtgever ca. één  toiletvoorzieining per jaar te zullen plaatsen. In de overeenkomst is een (eenzijdige) optie opgenomen om maximaal driemaal opdracht te geven voor het plaatsen van één toiletvoorzienings in de stad, inclusief beheer- en onderhoud. Opdrachtnemer dient de toiletvoorziening in de openbare ruimte te plaatsen op basis van het ontwerp van opdrachtgever. De opdrachtnemer kan op informele wijze adviseren in bijv. materialisering en aansluiting van de toiletvoorziening. Opdrachtgever hanteert de volgende uitgangspunten voor de te plaatsen toiletunits:
– de toiletunit dient zelfreinigend te zijn;
– de toiletunit is rolstoeltoegankelijk;
– de toiletunits passen in het straatbeeld van de omgeving qua maat- en vormgeving;
De eisen die door Opdrachtgever worden gesteld aan de te leveren openbare toiletunits en het beheer- en onderhoud zijn opgenomen in het Programma van Eisen. De genoemde omschrijvingen, locaties en aantallen zijn ter indicatie en zijn
derhalve niet leidend. Opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om toiletunits te realiseren op andere locatie(s) dan benoemd in bovenstaande omschrijving met de mogelijkheid dat op voornoemde locatie(s) geen toiletunit wordt gerealiseerd.

De looptijd wordt pas duidelijk in de conceptovereenkomst. Deze overeenkomst is een overeenkomst tot aanneming van werk als bedoeld in artikel 7:750 BW en heeft betrekking op:
a) het leveren en plaatsen van drie openbare toiletvoorzieningen;
b) de optie voor opdrachtgever om aanvullend driemaal één openbare toiletvoorziening bij opdrachtnemer te bestellen, gedurende vijf jaar na het aangaan van de overeenkomst. Het gaat dus om een totaal van zes units verdeeld over vijf jaar, waarvan twee á drie in het eerste jaar. Met de tien locaties die er volgens “in de buurt.nl” in 2017  in de stad waren, nog steeds maar een zeer magere bedoening. Gelukkig is er nog de Aliexpress die u voor circa €6,- uit de brand helpt, althans de eerste 750 ml.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd het gunningscriterium: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned zaterdag 30 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268700

1 thought on “Levering, plaatsing, beheer en onderhoud pisbakken Den Haag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *