Optimalisatie huurpand Prinsenhof(ontwerp) Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Optimalisatie huurpand Prinsenhof(ontwerp) Den Haag

Foto: Google Streetview

Het Rijksvastgoedbedrijf is van plan om het kantoorpand Prinsenhof inpandig te optimaliseren voor wat betreft de begane grond, eerste, vierde en twaalfde verdieping. De indeling op deze verdiepingen sluit niet meer aan bij de bedrijfsvoering van de Belastingdienst. De optimalisatie is tevens een natuurlijk moment om de beveiliging van de huisvesting op te waarderen zodat deze voldoet aan het Normenkader Beveiliging Rijkskantoren (NkBR), onderdeel hiervan is de vervanging van de
beveiligingsinstallatie waarvan de volgende onderdelen deel uit maken:
Inbraakdetectie en alarmering
CCTV
Toegangscontrole

De opdracht heeft betrekking op onderzoek, advies en ontwerp om de bovengenoemde verdiepingen aan te passen aansluitend bij de werkprocessen van de Belastingdienst en binnen de kaders van de Fysieke Werkomgeving Rijk (FWR). Het doel van de opdracht is:
– Optimaliseren van het gebouw waarbij de vierkante meters effectiever gebruikt kunnen worden.
– De verdiepingen welke aangepast worden laten voldoen aan de FWR.
– Gebouw laten voldoen aan de NkBR waarbij zonering, beveiligingsinstallaties functioneel en logisch afgestemd zijn op de bedrijfsprocessen van de belastingdienst.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
– Onderzoek naar bestaande gebouwinstallaties
– Advies en ontwerp noodzakelijke aanpassingen gebouwinstallaties
– Advies en ontwerp beveiligingsinstallaties
– Management:

o Kostenadvies en management
o Planning en organisatie

Uitgangspunt is dat zoveel als mogelijk handhaving en/of hergebruik van het bestaande inbouwpakket inclusief installaties indien dat qua investering verantwoord is. De technische en bouwfysische kwaliteit van het bestaande of hergebruikte inbouwpakket blijft daarmee zoals bestaand. Alleen nieuwe onderdelen / installaties zullen aan de RVB eisen uit het programma van eisen moeten voldoen en worden daaraan getoetst. Ten aanzien van lucht, koeling en verwarming zullen de verdiepingen of delen daarvan na de optimalisatie ten minste hetzelfde niveau hebben als de bestaande situatie, uiteraard passend bij de eventuele nieuwe functies. De luchtcapaciteit zal daarbij voldoen aan de RVB-norm voor bestaande bouw waarbij het aantal FWTE leidend is voor de totale hoeveelheid lucht, koeling en verwarming. Daarbij is het uitgangspunt dat afgesloten ruimten met communicatieplekken volledig bezet kunnen zijn.
Een aandachtspunt is de entreehal, deze hal is nooit bedoeld als verblijfsruimte en is met minimale installaties voorzien. De entreehal wordt gebruikt voor de nieuwe spreekkamers, de balies, aanlandplekken en uitbreiding restaurant. De luchthoeveelheid zal voldoen aan de RVB-norm. Voor overige aspecten met betrekking tot klimaatcomfort, zoals koeling en verwarming zal een temperatuuroverschrijdingsberekeningen gemaakt moeten worden om een beeld te krijgen van de te verwachten situatie. Tevens dienen voorstellen gedaan te worden van maatregelen om het klimaat te verbeteren daar waar
deze niet voldoen aan de RVB normen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van zeven maanden. De omvang van de opdracht 

Oppervlakte BVO gehele pand: 24.622 m2
Oppervlakte scope NVO, circa: 5.500 m2
Disciplines: ontwerp, installatiea, constructie, bouwkunde, constructie, ,
beveiligingstechniek, ICT, data, bouwfysica, bouwkosten, projectmanagement, brandveiligheid. 

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure uit hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen
in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase). Een doorkijkje naar de inschrijvingsfase is niet opgenomen. 

Bron: Tenderned zondag 5 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/245948

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *