Opsporing en bestrijding Aziatische hoornaar Provincie Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Opsporing en bestrijding Aziatische hoornaar Provincie Noord-Brabant

Laatst geupdate op januari 7, 2024 door redactie

Foto: Pixabay.com

De provincie Noord-Brabant is op zoek naar een opdrachtnemer die de opsporing en bestrijding van Aziatische hoornaar kan aanbieden. Daarmee wordt beoogd om de verspreiding van de Aziatische hoornaar binnen Noord-Brabant zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk terug te dringen. De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot van de Unielijst. De soort is op de Unielijst geplaatst, omdat de soort een bedreiging vormt voor honingbijen, andere vliesvleugeligen (alle bijen, mieren en
hommels), vliegen, vlinders en rupsen. Hierdoor neemt het aantal insecten af dat zorgt voor de bevruchting van planten. In september 2017 is in Zeeland het eerste nest de Aziatische hoornaar in Nederland waargenomen. Sinds 2019 wordt de Aziatische hoornaar ook in Noord-Brabant waargenomen.

De opdracht richt zich op het opsporen en (buitenshuis) gifvrij bestrijden van voorjaars- en zomernesten van de Aziatische hoornaar in Noord-Brabant in 2024-2028. Onder de opdracht verstaat de provincie de volgende aspecten:
1. Proactief reageren op en coördineren van meldingen van koninginnen, werksters of nesten vanaf het (vroege) voorjaar tot en met het najaar.
2. De opsporing van nesten. Wanneer het om een melding van een (levende) koningin of werkster gaat en de locatie van het nest nog niet bekend is, dient het nest (met behulp van de koningin of werkster) opgespoord te worden. Bijvoorbeeld door middel van het zenderen (volgen) van individuen.
3. Het verdelgen van nesten. Wanneer de nestlocatie (na opsporing of directe melding) bekend is, dient het nest verdelgd te worden.
4. Het helder en adequaat communiceren naar betrokken partijen.
5. Bondige rapportage van de resultaten aan het eind van het seizoen (december/januari)
6. Regelmatige afstemming met opdrachtgever, onder andere door middel van het bijhouden en periodiek delen van een actuele overzichten.

De opdracht krijgt de vorm van een raamovereenkomst voor diensten.  De te sluiten raamovereenkomst gaat in op 1 april 2024 en heeft een looptijd van twee jaar. De provincie kan de overeenkomst twee keer stilzwijgend verlengen onder gelijkblijvende voorwaarden voor de duur van één jaar. De raming van de totale opdrachtwaarde bedraagt €500.000,-. Deze raming is gebaseerd op het bedrag dat in 2023 is uitgegeven aan opsporing en bestrijdingswerkzaamheden en extra
financiële ruimte, in geval dat het aantal meldingen stijgt t.o.v. eerdere jaren. De opdracht is verdeeld in twee percelen. De percelen zijn als volgt verdeeld: regio west Brabant, en oost Brabant.

Bron: Tenderned donderdag 4 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/321737

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 5 januari 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *