Opnieuw uitstel voor Aanbesteding Tram Nieuwegein City – Aanbestedingsnieuws

Opnieuw uitstel voor Aanbesteding Tram Nieuwegein City

De aanbesteding voor spooromlegging Nieuwegein City is verplaatst naar december 2020 om de stukken van de gemeente Nieuwegein te kunnen integreren. Het verkrijgen van de indienststellingsvergunning binnen het deelproject Ombouw SUNIJ-lijn heeft beduidend meer tijd gekost dan voorzien. Dat heeft collegevoorzitter Oosters van Gedeputeerde Staten in Utrecht laten weten aan de Provinciale Staten van Utrecht in een brief van 15 december 2020. De gunning wordt nu pas verwacht rond april 2021.

Met het Nieuwegein City project wordt de huidige tram SUNIJlijn geschikt gemaakt voor de koppeling met de Uithoflijn tot één doorgaand tramvervoersysteem zodat de reizigers uit IJsselstein en Nieuwegein zonder over te stappen naar Utrecht Science Park kunnen reizen en andersom.

De levering van de laatste CAF-trams wordt dan ook pas verwacht in maart 2021. Het aanvullend krediet dat nu moet worden aangesproken, is blijkens de brief 20,9 miljoen.

Foto: Uithoflijn.nl

De brief meldt:

Met deze les, moet een langere buitendienststelling worden ingepland dan oorspronkelijk voor het deelproject Nieuwegein City is opgenomen. Dit leidt tot meerkosten met name voor de tramvervangende bussen. Uiteraard wordt komend jaar onderzocht hoe het proces van de aanvraag van de indienststellingsvergunning anders ingericht kan worden om de buitendienststelling zo kort mogelijk te houden. De “lessons learned” van de huidige vertraging worden hierin meegenomen.

De begrote meerkosten leiden tot een overschrijding van het nu beschikbare budget voor dit deelproject. In een statenvoorstel (zie bij Financiën) zal voorgesteld worden deze meerkosten te dekken uit de vrijval van het op 15 juli 2020 door u verstrekte aanvullende krediet.
Om vertraging van dit deelproject te voorkomen is besloten om vooruitlopend op de behandeling van het statenvoorstel de aanbestedingsprocedure in december te starten. De gunning van dit project is voorzien in april 2021 en zal derhalve pas plaatsvinden ná behandeling van het statenvoorstel en akkoord op het gevraagde budget in Provinciale Staten.

 

2020MM182-02 Statenbrief Voortgangsrapportage 1 juli 2020 tm 31 oktober 2020 project Vernieuwde Regionale Tramlijn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *