Ophoogprogramma Fase 3 Holy Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Ophoogprogramma Fase 3 Holy Vlaardingen

Laatst geupdate op juni 10, 2022 door redactie

Creatief omgaan met verzakkingen in de esdoornstraat. Foto: Google Streetview

Een groot deel van Vlaardingen staat op klei- en veenlagen. Een ondergrond die gevoelig is voor verzakkingen. Dat ziet er niet alleen rommelig uit, maar kan ook voor allerlei problemen zorgen: beschadiging van riolering, kabels en leidingen, scheefliggende stoeptegels en gaten in de bestrating, een groot hoogteverschil tussen trottoir en de ingang van woningen en andere problemen. Via hoogtemetingen en satellietdata heeft de gemeente een goed beeld van de snelheid waarmee de grond verzakt. De straten in de stad die het meest te lijden hebben onder de dalende bodem, gaat de gemeente de komende jaren ophogen.

Bij dat ophogen kijkt de gemeente samen met de bewoners direct of de werkzaamheden benut kunnen worden om ook kleine verbeteringen in de inrichting van de straat aan te brengen, bijvoorbeeld door de parkeerruimte iets anders in te delen. Ook kijkt de gemeente of er nog andere werkzaamheden in de straat op het programma staan. Door ophoogwerkzaamheden te combineren met andere noodzakelijke ingrepen kan de overlast voor bewoners en bedrijven worden beperkt en kunnen kosten bespaard worden.

De aanbesteder is begonnen met de voorbereiding van het ophogingsprogramma fase 3 Holy. Binnen dit project wordt de bestaande riolering vervangen, gedeeltelijk een nieuw HWA riool aangelegd, opgehoogd tot oorspronkelijk aanlegpeil en wordt de maaiveldinrichting geoptimaliseerd aan de hand van de huidige ontwerpeisen. De aanleiding van het project is de verzakking van de openbare ruimte in de gehele wijk Holy. Op dit moment is de openbare ruimte van Holy op veel plaatsen tot 0,90 meter verzakt (NDR: In de leidraad staat 90m, dat leek ons een beetje veel) en is er sprake van problemen met de aansluiting van de openbare ruimte en particuliere gronden en breuk van huisaansluitingen. Holy dient opgehoogd te worden tot de oorspronkelijke aanleghoogte. Deze uitvraag betreft fase 3 van het ophoogprogramma. De Aanbesteder wil de DWA-riolering terugbrengen op oorspronkelijke hoogte. Echter, de Aanbesteder wil een duurzame oplossing voor het HWA. Er wordt in een gedeelte van het projectgebied een separaat HWA stelsel gerealiseerd.
In het projectgebied worden optimalisaties in de inrichting doorgevoerd. Zo wordt in de Kastanjedreef een fietsstraat aangelegd en worden aanpassingen gedaan aan de hand van de huidige ontwerprichtlijnen. De aanbesteder is niet verantwoordelijk voor het ophogen van de privé tuinen van bewoners. Echter, bewoners moeten de kans krijgen hun voortuinen ook op te hogen. De aanbesteder is hierbij adviseur. De beoogd aannemer heeft een kans in opdracht van bewoners dit werk ook uit te voeren. De aanbesteder is hierin alleen adviseur en verder niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Met de diverse k&l-beheerders is gesproken om ook hun k&l weer op oorspronkelijk hoogte terug te brengen i.c.m. de uitvoering de ophoging. De werkzaamheden van de nutsbedrijven en de civiele werkzaamheden dienen gecoördineerd te worden door de infra-aannemer.
Voor de werkzaamheden wordt rond half juli 2022 een bestek volgens RAW UAV aangeboden aan de geselecteerde aannemers.
Daarnaast is belangrijk te weten dat de werkzaamheden in een woonwijk plaatsvinden en dat de opdrachtgever voor de gunning van de opdracht het criterium hanteert dat de inschrijver een plan overlegt waar expliciet wordt ingegaan en SMART wordt beschreven hoe de uitvoering van de werkzaamheden in relatie tot de aspecten bereikbaarheid, communicatie, fasering/planning en coördinatie werkzaamheden nutsbedrijven

Samengevat en globaal bestaan de werkzaamheden uit:
– Coördinatie aanleg nutsbedrijven
– Het ondersteunen en ophalen van verschillende K&L tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
– Verwijderen en afvoeren bestaande elementen verhardingen
– Ontgraven en aanbrengen zand en grond
– Leveren en aanbrengen elementenverhardingen
– Leveren en aanbrengen riolering incl. overzetten huisaansluitingen
– Leveren en aanbrengen van straatmeubilair
– Overdracht naar de beheerafdelingen van de gemeente
– Omgevingsmanagement.

De aanbesteder heeft gekozen voor een nationale aanbesteding met voorafgaande selectie, de zogenaamde niet-openbare procedure. De aanbesteding is niet opgedeeld in percelen. De niet-openbare procedure is vanaf aanmelding tot en met gunning onderverdeeld in twee fasen:
• De selectiefase: aanmelden en selecteren;
• De inschrijvingsfase: informeren, inschrijven, beoordelen en gunnen.

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) heeft gedaan. Om te bepalen welke inschrijver de economische meest voordelige inschrijving heeft gedaan worden de inschrijvingen beoordeeld op de onderstaande gunningscriteria, welke in de inschrijvingsleidraad verder worden uitgewerkt:
• Prijs ( de inschrijfprijs van de aanbesteding);
• Bereikbaarheid (bewoners, weggebruikers en hulpdiensten)
• Communicatie (bewoners, opdrachtgever, nutsbedrijven, omgeving)
• Fasering/planning (fasering, werkvolgorde, werkzaamheden derden)
• Werkzaamheden nutsbedrijven (coördinatie en afstemming rijzen K&L en infra-werkzaamheden)

Bron: Tenderned woensdag 8 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/263727

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *