Ophogen en herinrichten Edisonstraat – James Wattstraat Gouda – Aanbestedingsnieuws

Ophogen en herinrichten Edisonstraat – James Wattstraat Gouda

Foto: Google Streetview

De aanleiding voor de aanbesteding is wateroverlast op bedrijventerrein Gouwestroom ten gevolge van zettingen in de openbare ruimte . Opdrachtgever heeft tot doel om de openbare ruimte opnieuw in te richten en op te hogen naar oorspronkelijk straatpeil. De aan te besteden Opdracht “Edisonstraat ‐ James Wattstraat ophogen en herinrichten” bestaat in
hoofdzaak uit:
• het verwijderen van hemelwaterriolering inclusief huisaansluitingen en inspectieputten;
• het verwijderen van kolken en kolkleidingen;
• het verwijderen van kantopsluitingen en elementenverhardingen;
• het zagen en verwijderen van asfaltverhardingen;
• het verwijderen van groenvoorzieningen en bomen;
• het verwijderen van bebording en wegmeubilair;
• het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
• het toepassen van bemaling;
• het leveren en aanbrengen van riolering, huisaansluitingen en inspectieputten;
• het vervangen van duikers en het zinkeren van hwa‐riolering;
• het leveren en aanbrengen van kolken en kolkleidingen;
• het leveren en aanbrengen van fundering van menggranulaat;
• het leveren en aanbrengen van kantopsluitingen en elementenverhardingen;
• het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen;
• het uitvoeren van herstraat werkzaamheden;
• het leveren en aanbrengen van groenvoorzieningen en bomen;
• het leveren en aanbrengen van bebording en wegmeubilair;
• het herstellen van particuliere percelen;
• het uitvoeren van verkeersmaatregelen;
• het uitvoeren van alle voor het werk noodzakelijke bijkomende werkzaamheden.

De aanbesteding vindt plaats overeenkomstig de Nationale openbare procedure. Aan de inschrijver met de laagste prijs zal het voornemen worden geuit om de opdracht te gunnen. Wanneer twee of meer inschrijvers de laagste prijs hebben ingediend, zal de opdrachtgever de opdracht tussen de winnende partijen verloten. De inschrijvers mogen bij deze loting aanwezig zijn.

Bron: Tenderned donderdag 20 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276717

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *